Rondablog

10. 5. 2024
5 minut čtení

Co si ohlídat při výběru investice do nemovitostí a developerských projektů

Investice do realit se dlouhodobě těší vysoké oblibě. Jedná se navíc o vhodný investiční produkt pro širokou veřejnost. Nemusíte si hned kupovat celou nemovitost, abyste mohli nemovitosti zařadit do svého investičního portfolia. Kromě vlastnictví nemovitosti je možné investovat do nemovitostních fondů, koupit nestavební parcelu, anebo využít populárních úvěrů zajištěných nemovitostmi.

Co si ohlídat při výběru investice do nemovitostí a developerských projektů Reading Time: 5 minutes

Při investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi pomocí P2B platforem, jako je právě Ronda Invest vám navíc odpadá řada starostí, které se neodmyslitelně vážou s vlastnictvím nemovitosti v ČR, natož v zahraničí. Co ale zůstává, je široké spektrum parametrů, které určují kvalitu investiční příležitosti.

Co se na první pohled zdá jako jasné řešení, nemusí být to nejlepší

Přestože poslední roky, kdy jsme byli vystaveni vysoké inflaci, Čechy donutily zvýšit svou investiční gramotnost, pouze 31 % české populace považuje svoje investiční znalosti za relativně vysoké. Zbylé dvě třetiny se považují za zcela neznalé investory.

S takovou statistikou je pravděpodobnost, že naletíme na špatnou investiční příležitost s věhlasnými slogany, vysoká. Ptáte se, jak se nenechat napálit a na základě čeho se rozhodovat při výběru nejvýhodnější investice?

Není všechno zlato co se třpytí

Stejně jako v jakékoliv jiné činnosti, ani v investování čas věnovaný rozšiřování si obzorů a hromadění informací neoklamete. Při výběru investic do developerských projektů nebo samotných nemovitostí je velmi snadné nechat se očarovat výší nabízených výnosů.

Nicméně nejvyšší procento není vždy zárukou nejvýnosnější investice. Existuje řada dalších faktorů, zvláště těch méně komunikovaných, které poskytují lepší a realističtější pohled na skutečnou očekávanou výnosnost. Finální zhodnocení tak může být vyšší u nabídek, které sice nabízí nižší pevný výnos, ale nezanedbávají ostatní důležité parametry.

nejlepší investice peněz, nejlepší investice 2019

Jaké parametry si jako profi investor ohlídat

  1. Fixní výnos

Hlavní parametr každé investiční příležitosti, o tom není pochyb. Číslo, které láká každého z nás. Ronda Invest vždy uvádí výnos za rok neboli per annum, který ale podílově vyplácíme investorům s měsíční frekvencí. To se osvědčilo jako nejpřehlednější pro investory, kteří tak každý měsíc mají jistotu o spolehlivosti jimi vybrané participace.

Pevný výnos je zejména v době klesajících sazeb, kterým výnosy v Rondě stále nebyly ovlivněny, velmi výhodný. Výši výnosu je potřeba ale vnímat v kontextu s dalšími parametry investičních nabídek – investiční trojúhelník (výnos, riziko, likvidita) mluví jasně a tedy, za vyšším výnosem je vždy třeba hledat únosnost podstupovaného rizika.

  1. Doba trvání investice

Zůstaneme ještě chvíli u investičního trojúhelníku. Nižší likvidita, tedy schopnost proměnit investici v hotovost, bývá kompenzována vyšším výnosem. Existují investiční produkty, jako některé realitní fondy, kde peníze můžete mít z investice vybrané i do druhého pracovního dne. U P2B investic vážete prostředky do investice na dobu do splatnosti úvěru. Ta se v Rondě pohybuje zpravidla od jednoho roku do tří let.

Je tak důležité zvážit svůj investiční horizont a vybrat si projekt i dle této doby. Některé platformy umožňují se sankčním poplatkem ukončit participaci dříve. Ronda Invest takové řešení neumožňuje.

  1. Poplatky spojené s investicí

Není zcela běžné, že by investice nebyly spojeny s žádnými dodatečnými poplatky. K většině investičních produktů náleží vstupní poplatek. U fondů a dalších P2B platforem jsou pak investice spojené s poplatky za správu.

Ty pak ve výsledné kalkulaci čistého výnosu mohou velmi překvapit. Je tedy vhodné si dohledat i tyto údaje. V Ronda Invest vás každopádně nic takového nečeká. Námi nabízené výnosy jsou konečné a finální výnosnost výrazně transparentnější pro investory, na čemž si zakládáme.

investice bez rizika, bezpečná investice, jak bezpečně investovat

  1. Typ a lokalita zajištění

Úvěry, do kterých pomocí odlišných P2B platforem můžete investovat, mohou mít zcela odlišné zajištění, zdali vůbec nějaké. Není výjimkou, že jsou úvěry zajištěné směnkou, nebo movitým majetkem. Takové zajištění je výrazně rizikovější a případná vymahatelnost náročnější. Může se táhnout déle, než by investorům bylo příjemné. Takové prodlení ve vymáhání působí dodatečnou ztrátu z výnosnosti.  V nejhorších případech může dojít i k úplnému selhání ve vyplacení původních investovaných částek investorům.

Není také výjimkou, kdy právě takové nabídky mají vyšší nabízený výnos. Jak zní klasická investiční poučka, s vyšším výnosem se obvykle pojí vyšší riziko. Zvažte tedy sami svou toleranci k riziku s ohledem na vaše investiční cíle.

Ronda Invest požaduje vždy zajištění nemovitým majetkem. K tomu máme navíc vždy sepsaný notářský zápis a zástavní právo zpravidla v 1.pořadí. Zásadní je také hodnota LTV (“Loan to Value” neboli “Úvěr k Hodnotě”). Ta určuje o kolik přesahuje hodnota nemovitosti výši poskytnutého úvěru.

Nemovitosti jsou nejstabilnějším aktivem, co se uchování hodnoty týká a od toho nehodláme ustoupit. Přesto ale hledíme i na lokalitu, její atraktivitu, a tedy likviditu pro případné vymáhání problémově splácených úvěrů. Soustředíme se na krajská města, především Hlavní město Prahu.

  1. Účel úvěru a historie dlužníka

Zásadním faktorem, co se realističnosti úspěšného splacení úvěru týká, je obor podnikání dlužníka, jehož úvěr je nabízen k participacím. Jak bylo zmíněno výše, Ronda Invest se vzhledem k udržení hodnoty zaměřuje na nemovitostní odvětví. Letité zkušenosti našich úvěrových specialistů a oddělení risku nám umožňuje poskytovat úvěry s vyšším stupněm bezpečnosti pro naše investory.

Na jiných platformách můžete najít i projekty z oblasti průmyslu, logistiky, gastronomie a dalších odvětví. V takových je vhodné si ověřit historii a profitabilitu projektu, před tím, než do nich svěříte své poctivě naspořené úspory. S takovými úvěry je vzhledem ke schopnosti bonity podnikatelů spojen výrazně vyšší default rate, tedy úplná ztráta zainvestovaných prostředků.

V Ronda Invest důsledně prověřujeme celou řadu podmínek u každého žadatele o úvěr. Naši úvěroví specialisté a risk manažeři pečlivě hodnotí solventnost žadatelů, potenciál podnikatelského záměru, kvalitu a likviditu poskytnutého zajištění a relevanci poskytnutých dokumentů. Zvláště nás zajímají zkušenosti klienta v daném odvětví. Hodnotíme rozvojové plány, neboť je pro nás klíčové, aby investoři i samotný dlužník, mohli z projektu po splacení úvěru profitovat.

investice do půjček, p2p investice, peer to peer investice

  1. Kredibilita platformy

Již zmíněný default rate je v porovnání jednotlivých P2B platforem asi nejvýpovědnější hodnotou, podle které se investoři mohou rozhodovat. Ronda Invest je jednou z mála, která se může chlubit dosavadní 100% spolehlivostí ve včasném a kompletním vyplácení výnosů i původně zainvestovaných částek.

Ke komplexnímu zhodnocení důvěry platforem je vhodné pročíst si internetové recenze nebo diskuzní fóra. Vodítko vám může poskytnout dále i historie společnosti, spokojenost úvěrových dlužníků, počet nabízených projektů ale i možnosti diverzifikace v podobě financování projektů v odlišných měnách.

Už víte, jak určit nejvýhodnější investice?

Kromě výše uvedených faktorů, které neodmyslitelně ovlivňují výkonost vámi investovaných peněžních prostředků je vhodné proložit tyto informace v kontextu ekonomické situace. V takovém případě s nebavíme o tom, zda je zrovna krypto nahoře nebo dole, ale o výši inflace, základní úrokové sazbě, měnovém kurzu a dalších makroekonomických ukazatelích, které zásadně ovlivňují výhodnost jednotlivých investičních produktů. Vždy si tedy porovnejte parametry investiční nabídky i s ekonomickými trendy.


ZAJISTĚTE SE NA BUDOUCNOST:
INVESTUJTE ONLINE


pravidelné investování, investice do pozemků, ivnestice do realit, investování do nemovitostí

Ve chvíli, kdy klesá základní sazba je například zejména výhodné zainvestovat do produktů s pevně daným výnosem. Můžete si jednoduše zafixovat vysoké výnosy na delší období dopředu. Jestli jste investovali s devítiprocentním výnosem loni, kdy inflace dosahovala až 17,5 %, dokážete si sami určitě spočítat o kolik výhodnější je stejná nabídka s dnešní inflací na cílové dvouprocentní hladině.

Nehledě na porovnání nabídky na spořicích účtech loni oproti aktuální, která promptně reaguje na klesající sazbu.

Závěrem je určitě lepší balancovat o něco nižší výnos nižším rizikem, tedy vyšší jistotou než jít za každou cenu do nejvyšších procent. Ronda Invest má nulový default rate, který je naší hlavní prioritou. Všichni naši investoři vždy dostali veškeré výnosy i původní investované částky včas zpět a na tom nehodláme ani v budoucnu nic měnit.

 

Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Nikola Spurná
Marketing Manager

Mohlo by Vás zajímat

30. 5. 2024

Reálné nebo finanční investice? A proč ne obojí?

27. 5. 2024

Mám 100 000 Kč. Do čeho investovat v roce 2024?

26. 4. 2024

Nejčastější chyby při podání daňového přiznání

12. 4. 2024

Odkládáte investování? Zbytečně přicházíte o své úspory.

Zajištěné investice

AKCE
Pozemky
Výnos p.a.
7,9332 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
12 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 6. 2025.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
59,74 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Pozemky
Kladno
Rodinný dům
Výnos p.a.
8,7 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
35 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2027.

Min. investice
10 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
56,76 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Rodinný dům
Velké Popovice
EUROVÁ INVESTICE
Pozemky
Výnos p.a.
7,5 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
25 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 7. 2026.

Min. investice
50 €

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
43,73 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(5. etapa)
Pozemky
Nitra (Mlynárce)
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.