Nejčastější dotazy

INVESTOŘI

Jak to celé funguje?
Reading Time: < 1 minute

RONDA INVEST poskytuje podnikatelské úvěry, zejména (ale nejen)
pro menší developerské projekty. Důkladně vyhodnotí plán úvěrového klienta a jeho bonitu, podobně, jako to funguje u bankovních půjček,
ale celý proces je rychlejší a kratší. Pokud RONDA INVEST úvěr schválí, zafinancuje jej ze svého kapitálu.

Poté, co klient začne splácet, nabídne RONDA INVEST úvěr k participaci. Jinými slovy, dovolí jej drobným investorům spolufinancovat, za což získávají výnosy.

Princip tedy spočívá v tom, že na celém procesu profitují všechny tři strany. Podnikatelé a developeři získají financování pro svůj podnikatelský záměr, který jim v budoucnosti přinese zisky, a RONDA INVEST a její investoři získávají výnosy za poskytnuté finanční prostředky. Aby byl celý model co nejbezpečnější a dlouhodobě udržitelný, klíčovou roli sehrává zajištění úvěru.

Každý úvěr je zajištěný bonitní nemovitostí, která svou hodnotou výrazně převyšuje hodnotu úvěru. Maximální LTV je 70 %, existuje tedy více než 30% rezerva pro případ, kdy by klient přestal splácet a kdyby klesly ceny nemovitostí. RONDA INVEST nicméně řízení rizik staví tak, že s úvěrovými klienty je v intenzivním kontaktu a pomáhá nejhorším scénářům předcházet.

Podle čeho si vybrat projekt k participaci?
Reading Time: < 1 minute

Každá investice má různé parametry. Vybírat si obecně investice jen podle co nejvyššího výnosu by mohlo přinést negativní investorskou zkušenost, výnos musí dávat smysl i v optice dalších ukazatelů.
Každý druh investice má svá specifika. V případě RONDA INVEST participujete na tuzemských podnikatelských úvěrech zajištěných nemovitostmi. V těchto projektech jsou pro výběr stěžejní tato kritéria:

• Výše ročního výnosu, tedy kolik peněz získáte investováním, většinu investorů logicky zajímá nejvíc, ale neměla by být jediným rozhodujícím kritériem výběru.
• Splatnost, tedy doba, kdy dostanete zpět původní investovanou částku. Tady se preference liší podle vašich potřeb – zda chcete s penězi co nejdříve znovu disponovat pro vlastní potřebu či reinvestici, anebo je mít raději déle uložené, nemuset se o ně starat a získat tím celkově více peněz na výnosech.
• LTV, tedy hodnota zajištění oproti hodnotě úvěru, do něhož investujete, je velmi důležitá. Čím je totiž hodnota LTV nižší, tím je projekt lépe zajištěn pro všechny krizové scénáře. Při LTV nižším než 70 % už se jedná o velmi kvalitní zajištění.
• Čím a jak je projekt zajištěný, v případě RONDA INVEST se jedná vždy o zástavní právo k jedné či více nemovitostem a pomocné instrumenty urychlující a ulehčující případné vymáhání, jako např. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, rozhodčí doložka, vinkulace pojistného plnění. RONDA INVEST má také v drtivé většině případů zástavní právo v prvním pořadí. Takto silné zajištění konkurence nemívá, hlídejte si v případě podobných typů investic také pomocné instrumenty i v jakém pořadí je zástavní právo. Zástavní právo mezaninové, v druhém nebo dalším pořadí je více rizikové.
• Sympatie k projektu také hrají svou dílčí roli, můžete si vybrat, koho, co a v jakém regionu podpoříte.

Jaká je minimální a maximální výše investice?
Reading Time: < 1 minute

RONDA INVEST nabízí několik kategorií participací:

• Akční, s minimální výší investice 1 000 Kč
• Standardní, s minimální výší investice 10 000 Kč
• Prémiové, s minimální výší investice 100 000 Kč pro střední a větší investory

Informaci o minimální výši investice vždy najdete v detailu dané participace.
U některých projektů je maximální výše investice neomezená do výše úvěru, případně je omezení uvedené.
Mezi investicemi najdete jak ty v českých korunách, tak i v eurech. Díky vylepšeným finančním službám můžete investovat jednoduše v obou měnách, podle své volby.

S jakými riziky je investice spojená?
Reading Time: < 1 minute

Ačkoliv se jedná o investice do podnikatelských úvěrů, hodnota zajištění vždy výrazně přesahuje celkovou výši úvěru – LTV (výše úvěru vůči hodnotě zástavy) se nejčastěji pohybuje mezi 50-70 %. RONDA INVEST přitom nemovitosti sloužící k zajištění úvěrů důkladně prověřuje.

Preferujeme lokality v blízkosti krajských měst a schvalovacím procesem nakonec projde pouze malá část žádostí o financování.

Investice u RONDA INVEST jsou tedy co do rizika velice konzervativní.

Proč vyžadujete při registraci doklad totožnosti?
Reading Time: < 1 minute

Ověření totožnosti po nás vyžaduje zákon. A je to v pořádku, neboť cílem je zabránit praní špinavých peněz, stejně jako při prokazování totožnosti např. v bankách. V moderní podobě je to možné nejen osobním předložením dokladu, ale i online za pomoci chytrého telefonu či počítače či tabletu, selfie a fotky dokladu. Zákon i my stejně obezřetně myslíme i na následnou ochranu vašich osobních údajů.

Čím se zabývá společnost PAYMONT?
Reading Time: < 1 minute

Společnost PAYMONT UAB, založena v roce 2020, je instituce elektronických peněz regulovaná Litevskou národní bankou s licencí
č. 80, která umožňuje nabízet komplexní platební služby po celé EU.

Účet u PAYMONT je víceměnový, umožňuje okamžité směny měn bez skrytých poplatků, SEPA a SWIFT platby, a je přístupný online v podobě internetového bankovnictví.

Účet u PAYMONT zřídíme každému spolu s registrací u RONDA INVEST a slouží jako účet k vyplácení výnosů a navrácení investované částky ze sjednaných participací. Je propojený s platformou RONDA INVEST, takže v případě sjednání investice jsou z něj automaticky inkasovány vaše prostředky a je aktivována vaše participace. Zároveň na něj a z něj můžete libovolně provádět finanční transakce a převody na jakýkoliv jiný účet.

Vedení účtu je bezplatné, stejně jako většina služeb. Některé služby jsou zpoplatněné drobnými částkami, jak uvádí ceník.

ÚVĚROVÍ KLIENTI

Jak vysoký úvěr mi poskytnete?
Reading Time: < 1 minute

RONDA INVEST poskytuje podnikatelům úvěry v rozmezí 2 – 100 mil. Kč.
Stávajícím klientům, s nimiž spolupracujeme opakovaně, poskytujeme financování i pod 2 miliony Kč.

Jaké zajištění RONDA INVEST požaduje?
Reading Time: < 1 minute

• Do zajištění chceme bonitní nemovitost ideálně rezidenčního charakteru (rodinný dům, byt) v dobré lokalitě (Praha, krajská města) nebo činžovní domy, případně pozemky v pokročilém stádiu stavebního řízení. Maximální LTV je 80 %.
• Ostatní typy nemovitostí po důkladném zvážení celého byznys modelu klienta akceptujeme také, s LTV 50 – 60 %.

Jaké jsou možnosti splátek a předčasného splacení?
Reading Time: < 1 minute

• Splácení probíhá vždy formou anuitních splátek, nebo pouze platbou úroků (tato forma převažuje u developerského financování).
• S ohledem na náš obchodní model je pro nás vždy klíčová měsíční splátka úroků. Jsme schopni nabídnout jak klasické anuitní splácení (měsíční splácení úroku i jistiny) tak měsíční splácení úroku a splacení jistiny v den konečné splatnosti úvěru.
• Umíme nastavit i splácení reflektující vliv sezónnosti na byznys klienta.
• Předčasné splacení bez poplatků je standardně možné po 12 měsících, v ojedinělých případech (u kratších splatností) stanovíme individuálně.

Jaké typy úvěrů poskytujete?
Reading Time: < 1 minute

Poskytujeme podnikatelské úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Typově se může jednat o developerský úvěr, investiční úvěr či tzv. „americkou hypotéku pro podnikatele“. Doplňkovým produktem RONDA INVEST je úvěr na financování pohledávek.

Jak rychle je možné úvěr získat?
Reading Time: < 1 minute

Poptávku po úvěru jsme schopni adekvátně vyhodnotit do 48 hodin. Následné načerpání úvěru je závislé především na rychlosti dodání potřebných podkladů ze strany klienta.

Jaké podklady musím předložit k získání úvěru?
Reading Time: < 1 minute

K získání podnikatelského úvěru u RONDA INVEST bude nutné předložit:

  • Podklady k nemovitosti (LV, fotografie, nabývací titul), k bonitě (daňová přiznání, výpisy z účtu, podnikatelský plán) a k účelu úvěru.

Jedná se o obecný výčet – konkrétní podklady si vyžádáme po prvotním posouzení záměru.

Potřebujete poradit?

Momentálně jsme offline
VOLEJTE ZDARMA +420 800 023 099

Aktuální nabídka

AKCE
Pozemky
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

7,9332 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 6. 2025.

12 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

1 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

59,74 %
Rodinný dům
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

8,7 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2027.

35 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

10 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

56,76 %
Rodinný dům
Velké Popovice
EUROVÁ INVESTICE
Pozemky
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

7,5 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 7. 2026.

25 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

50 €
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

43,73 %
(5. etapa)
Pozemky
Nitra (Mlynárce)
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.