Rondablog

25. 8. 2023
4 minuty čtení

Kvalita zajištění úvěrů, aneb proč právě RONDA INVEST

Investičních příležitostí je dnes na rozsáhlém finančním trhu nesčetně. Ať už se řadíte mezi konzervativní, nebo dynamické investory, konzervativní (méně rizikové) investice by ve svém portfoliu měl mít zastoupen každý. Minimalizujete tak náchylnost na krátkodobé výkyvy v hodnotě portfolia. Investiční crowdfunding, je v České republice čím dál tím populárnější metodou konzervativního zhodnocování uspořených peněz.

Kvalita zajištění úvěrů, aneb proč právě RONDA INVEST Reading Time: 4 minutes

První specializovaná platforma na crowdfunding byla v ČR spuštěna v roce 2014. S rozličnými P2P (peer-to-peer) a P2B (peer-to-business) platformami nabízejícími různé typy crowdfundingů a různé projekty, do kterých lze investovat, se od té doby roztrhl pytel. Pro investory tak ve vzduchu nevisí jen otazník, který projekt je pro ně vhodnou investicí, ale jak důvěryhodné jednotlivé platformy jsou. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, a proč investovat peníze právě přes RONDA INVEST?

Specializace na financování developerských a realitních projektů

Při rozhodování, u jaké P2B platformy investovat, je vhodné prozkoumat v rámci jakých odvětví poskytují úvěry. Odvětví vám blízké, ve kterém máte dostatek znalostí na zvážení rentability samotného podnikatelského záměru a s ním často související zajištění úvěru, poskytne lepší rozhodovací schopnosti i menším investorům.

Naši konkurenti často půjčují dlužníkům, jejichž podnikatelské záměry jsou riskantní, nebo vzhledem k nedostatečným zkušenostem podnikatele v odvětví selže jeho platební schopnost. Takové úvěry následně s výrazně vyšší pravděpodobností vyúsťují v časté nesplácení jak měsíčních výnosů, tak i původních investovaných částek. Klienti se následně dostávají do ztráty.

RONDA INVEST se soustředí výhradně na nemovitostní odvětví, které je jedno z nejstabilnějších, co se zhodnocení/uchování hodnoty týká. V odvětví máme letité zkušenosti, které zvyšují bezpečí pro naše investory v rámci poskytnutých úvěrů.

Risk management a platební morálka úvěrových klientů

Záleží nám na poskytování bezpečných investičních příležitostí, proto každý úvěrový požadavek důsledně posuzujeme. Podmínek, které musí naši úvěroví klienti před načerpáním úvěru splnit, je celá řada a za žádné situace od nich neustupujeme. Dlouhodobost a stabilita platformy je pro nás zásadní. Běžíme maraton ne sprint.

Naši úvěroví specialisté společně s risk manažery pečlivě prověřují solventnost žadatelů, potenciál podnikatelského záměru, kvalitu a likviditu zajištění, jakož i relevanci dodávaných podkladů. Zajímají nás zkušenosti klienta z daného oboru a hodnotíme rozvojové záměry, jelikož je pro nás důležité, aby společně s investory i samotný dlužník po splacení úvěru z realizace projektu profitoval. Nefinancujeme konsolidace špatně splácených dluhů.

RONDA INVEST dbá výhradně na zajištění nemovitým majetkem s tím, že máme vždy u nemovitostí zástavní právo první v pořadí s přijatelným LTV (“Loan to Value” neboli “Úvěr k Hodnotě” – určuje poměr hodnoty nemovitosti vůči hodnotě úvěru). Kvalita zajištění snižuje riziko pro investory v situaci, kdy podnikatelský záměr, který je financován skrze danou platformu, selže. V našem případě se jedná o pozemky, jiné nemovitosti, developerské projekty, nebo jejich vícečetnou kombinaci, které odpovídají minimálně 25 % hodnoty poskytnutého úvěru. Většinou hodnota zástavy kryje přes 50 % objemu úvěru. K takové zástavě máme vždy sjednaný notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, který by v případě nesplácení závazků urychlil proces vymožení dluhu.

U konkurence se dočkáte v řadě případů zajištění úvěrů movitým majetkem, nebo pouze směnkou, případně zástavním právem k nemovitosti, které není první v pořadí.

Při studii řady úvěrových klientů u konkurenčních platforem bylo odhaleno, že část majitelů projektů má vážné finanční problémy. U takových tudíž nelze očekávat vysokou platební morálku. Investoři můžou být často na první pohled nadšení z nadprůměrně vysokého výnosového procenta, realita může být výrazně odlišná. Není výjimkou, situace, kdy se dlužníci konkurenčních platforem dostali do konkurzů, v rámci, kterých došlo k vyplacení pouze části vymožené částky.

Výnosnost

Nejvýznamnější rozdíl vnímáme v politice nabízených výnosů. Investice v českých korunách nabízíme v průměru s pevným ročním výnosem kolem 8-9 %. Záleží nám na minimálním riziku pro investory, přijatelných podmínkách pro úvěrové klienty a tím pádem udržitelném způsobu fungování naší společnosti. Pyšníme se 100% splácením veškerých původně zainvestovaných částek, včetně alikvotních výnosů.

U konkurence často klienti mluví o „štěstí“ na investiční příležitosti. To vypovídá o vysoké rizikovosti investování a nedostatku získaných informací investory, které zaujme vyšší výnosové procento, ale nezváží zbylé faktory investice – likviditu a riziko. Ano, konkurence se na první pohled pro řadu investorů, kteří jdou po nejvyšším výnosu, může zdát jako lepší volba před RONDA INVEST, s průměrně slibovanými výnosy o 1-2% výše. Základní rozdíl ale hrají právě výše zmíněné faktory zásadně odlišující riziko investování u RONDA INVEST.

S rizikem, pod kterým investice konkurence nabízí, budete při největším „štěstí“ (jak sami investoři u konkurence zmiňují) stále v průměru pod nabízeným výnosem u nás, neboť možná utrpíte v řadě projektů ztrátu. Investoři se u konkurence shodují, že při investování do odlišných projektů jim odhadem 30 % investic nefunguje. V případě, že vám projekty nezkrachují, se můžete často setkat jen s polovičním zhodnocením investice. Dodatečně se navíc u jiných společností můžete setkat s poplatky v rozmezí 1-3 % z investované sumy. U RONDA INVEST investoři žádné poplatky za správu investice nikdy neplatí.

Přátelská komunikace

Zakládáme si na dlouhodobých přátelských vztazích, a to jak na straně úvěrových klientů, tak investorů. Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy, věříme ve vzájemnou otevřenou komunikaci a investory včas informujeme o veškerých interních novinkách. U nás má každý investor rovnou příležitost investovat do nabízených projektů bez zakázaného doporučování investičních příležitostí online.

To nelze ve všech případech říct o naší konkurenci, jak se jejich investoři shodují na online fórech. Rozesílané emaily často vykazují robotické příznaky kopírování a vkládání předepsaných textů. Sdělení jsou tak zcela nesrozumitelná. Zákaznická podpora neodpovídá na základní otázky týkající se jejich investičních nabídek. Na online chatu není nikdo opakovaně dostupný, dokonce i telefony často zvoní bez odpovědi.


ZAJISTĚTE SE NA BUDOUCNOST:
INVESTUJTE ONLINE


Není všechno zlato co se třpytí, proto než se rozhodnete investovat své úspory, získejte si opravdu dostatek informací o dané nabídce. Vždy zvažte všechny faktory s ní spojené. Výnos, riziko a likvidita jdou vždy ruku v ruce a v mnohých případech se vyplatí poučit z chyb investorů před námi například skrze recenze.

Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Nikola Spurná
Marketing Manager

Mohlo by Vás zajímat

12. 4. 2024

Odkládáte investování? Zbytečně přicházíte o své úspory.

21. 3. 2024

Jak zpracovat daňové přiznání v roce 2024?

19. 3. 2024

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) – jak funguje a je dostatečně atraktivní?

27. 2. 2024

Novinka pro zahraniční investory aneb RONDA INVEST anglicky

Zajištěné investice

Rodinné domy Ostrava
Výnos p.a.
8,844 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2026.

Min. investice
10 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
67,76 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Rodinné domy Ostrava
Ostrava
PREMIUM
Bytový dům
Výnos p.a.
8,99 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
22 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 28. 2. 2026.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
67,32 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(6. etapa)
Bytový dům
Praha - Vysočany
Pozemky
Výnos p.a.
7,5 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
27 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 7. 2026.

Min. investice
50 €

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
43,73 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(3. etapa)
Pozemky
Nitra (Mlynárce)
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.