Rondablog

11. 8. 2023
4 minuty čtení

Kam efektivně investovat volné peníze? Co takhle do nemovitostí.

Hodnota peněz nám při dnešní vysoké inflaci mizí před očima a každý by měl hledat způsob, jak své úspory efektivně zhodnocovat. Ptáte se, jak začít investovat a kam vložit volné peníze? V případě, že se přikláníte ke konzervativnějším způsobům investování, může právě pro vás být velmi zajímavá oblast investování do nemovitostí. Investiční nemovitosti jsou ale užitečnou cestou k efektivní diverzifikaci investičního portfolia i pro dynamické a vyvážené investory.

Kam efektivně investovat volné peníze? Co takhle do nemovitostí. Reading Time: 4 minutes

I přes studenější období, které si realitní, úvěrový a developerský trh v post-covidových následcích spolu s dopady války na Ukrajině zažil, opatření na jejich oživení vstupují již do rovnice a realitní experti očekávají do budoucna každoroční růst cen bytových i nebytových prostor v průměru o 9 %. Potvrdila tak anketa německého hospodářského institutu Ifo a Institut pro švýcarskou hospodářskou politiku, ve které se pracovalo s nominálními hodnotami bez zohlednění inflace. Scénář pro Česko je navíc silně nad průměrem s očekávaným růstem především v Praze ve dvouciferných hodnotách.

Poptávka po nemovitostech dlouhodobě převyšuje nabídku a s omezenou stavební produkcí zůstává svět, ve kterém se ceny nemovitostí snižují, imaginární planetou. Tlak na ceny je v dnešní době nepřehlédnutelný. Nemovitosti jsou proto velmi atraktivní investicí, jelikož většinou stabilně rostou ruku v ruce s inflací, uchovávají reálnou hodnotu peněz po desetiletí a při delším investičním horizontu se zpravidla jejich cena zúročí. Experti dokonce odhadují překonání výkonnosti zhodnocování nemovitostí oproti řadě akciových trhů.

V dnešní době vysokých hypotečních sazeb má ale málokdo dostatek hotovosti na pořízení celé nemovitosti ať už pro účely vlastního bydlení, investičního bytu, nebo jen částečného krátkodobého pronájmu. V takovém případě se může hodit poohlédnout se po jiných možnostech, jak nepřímo zařadit nemovitosti do svého investičního portfolia. Pojďme si přiblížit některé alternativní způsoby investování do nemovitostí a jejich přednosti i nevýhody.

  1. Nemovitostní fondy

První nabízející se odpovědí na otázku: „Jak vydělat na nemovitostech?“ při menších sumách volných k investování můžou být fondy realitní. Ty se v ČR těší veliké oblibě v posledním roce, kdy oproti akciovým a dluhopisovým fondům přinesly v roce 2022 kladné, dokonce rekordní, výsledky. Fondů existuje celá řada, ale v průměru dosáhly za loňský rok zhodnocení 8,5 %.

Výhodami nemovitostních fondů je pravidelné vyplácení úroků (obvykle jednou ročně) na svěřenou jistinu a přenesení zodpovědnosti za správu na správce fondu. Správci fondu svěřené finance investují dle svého uznání do nemovitostí komerčních účelů, výjimečně i rezidenčních. V případě nedostatečné likvidity je vyplacení jistiny z nemovitostních fondů otázkou pár týdnů. Jedná se tedy o velmi likvidní investiční nástroj.

Mezi nevýhody realitních fondů je třeba zmínit, že přesná výše výnosu investorovi není předem známá. Svěřením zodpovědnosti do rukou správců fondů také investor ztrácí kontrolu nad způsobem investování vašich financí. V neposlední řadě musíte u nemovitostních fondů počítat se vstupními a dalšími správními poplatky.

  1. Koupě nestavebního pozemku nebo vlastnického podílu

Rádi byste pořídili reálné aktivum, něco „hmatatelného“ k rozšíření svých investičních instrumentů, ale nepřebývají vám na účtu volné miliony a nechcete se zatěžovat úvěrem na pořízení nemovitosti? V takovém případě pro vás může být zajímavou investiční příležitostí pořízení pozemků, kterými můžou být zemědělská půda, lesní a zalesněné pozemky, země pod vodou, urbanizované území nebo český unikát ve formě garáží. Takové aktivum můžete zhodnocovat pronájmem, nebo jednorázově pozdějším prodejem za cenu vyšší než kupní. Nesmíte si ovšem zapomenout propočítat náklady, které jsou zákonně s takovým vlastnictvím spojené. Nejvyššího zisku přitom dosáhnete pořízením nestavební parcely, ze které se v územním plánu v budoucnu stane stavební pozemek. K tomu je zapotřebí například koupit pozemek na hranici zastavěné části obce a usilovat o změnu územního plánu, která umožní na pozemku výstavbu.  Každopádně je na to potřebný dostatečně dlouhý investiční horizont.

ronda invest, investiční nemovitost, nemovitostní fondy, investování do nemovitostí online

V případě, že vás pozemky nezaujaly, další variantou je investice do spoluvlastnických podílů u nemovitostí, které se prodávají v dražbách nebo je občas najdete i v běžné realitní inzerci. Můžete tak spoluvlastnit reality, které byste si sami nemohli dovolit a těžit přitom výhody hospodaření nemovitosti jako celku, kterou řídí majoritní vlastníci. Ztrácíte však do určité míry schopnost bránit se proti jejich nevhodným rozhodnutím, přičemž rizika spojená s držbou nemovitosti nesou všichni spoluvlastníci bez rozdílu na velikost jednotlivých podílů.

V obou případech musíte dále počítat s nízkou likviditou. V případě akutní potřeby hotovosti vám může prodej trvat od několika měsíců po pár let s nejistou prodejní cenou.

  1. Crowdfunding – Investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi

Neposledním způsobem investování do nemovitostí a developerských projektů je forma investičního crowdfundingu rostoucí v České republice v posledních letech na popularitě. Jedná se o skvělý způsob rozšíření investičního portfolia, nebo o vstupní schůdek pro drobné investory a začátečníky. Skupinové financování na P2P i P2B platformách shromažďuje větší počet jednotlivců, kteří se skládají při financování například realitního projektu. Z takového participování na úvěru poskytnutého developerovi následně investoři získávají předem stanovený pevný výnos. V tomto případě lze mluvit o formě mikroinvestování do nemovitostí.

p2b platforma, kam investovat, kde zhodnotit peníez, jak vydělat peníze

V případě společnosti RONDA INVEST mohou investoři investovat do úvěrů zajištěných nemovitostmi online již od 1 000 Kč s až 9% ročními výnosy, které dostávají vyplacené na investorský účet automaticky každý měsíc. Další výhodou investování u RONDA INVEST jsou nulové poplatky za správu investice. Riziko je zde přitom snížené na minimum, protože jsou veškeré úvěry poskytnuté k investování zajištěné zástavním právem k nemovitostem a notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, pro případ, že dlužník selže s platební morálkou.


ZAJISTĚTE SE NA BUDOUCNOST:
INVESTUJTE ONLINE


Investičních příležitostí v oblasti nemovitostí existuje více, jednou z nich může být i nákup nemovitosti v zahraničí, která je velmi lákavá pro řadu Čechů. Administrativní nároky jsou zde ovšem o to vyšší a investor by měl věnovat dostatek času rešerši oblasti a povinností, které vlastnictví přináší, před impulzivním nákupem nemovitosti v subjektivně oblíbené dovolenkové oblasti.

Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Nikola Spurná
Marketing Manager

Mohlo by Vás zajímat

10. 5. 2024

Co si ohlídat při výběru investice do nemovitostí a developerských projektů

26. 4. 2024

Nejčastější chyby při podání daňového přiznání

12. 4. 2024

Odkládáte investování? Zbytečně přicházíte o své úspory.

21. 3. 2024

Jak zpracovat daňové přiznání v roce 2024?

Zajištěné investice

PREMIUM
Rodinné domy
Výnos p.a.
9 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
35 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2027.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
57,77 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(3. etapa)
Rodinné domy
Praha - Kolovraty
AKCE
Pozemky
Výnos p.a.
8,7 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2026.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
48,65 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Pozemky
Tábor
Bytový dům
Výnos p.a.
8,68 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
16 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 9. 2025.

Min. investice
10 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
24,10 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(2. etapa)
Bytový dům
Jablonec nad Nisou
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.