Rondablog

4. 1. 2023
11 minut čtení

Zajistí nám stát důstojné stáří? Důchodový systém a penzijní spoření pod lupou

Můžeme se spolehnout na stát, že nám zajistí důstojnou penzi? Jaká je životní úroveň v důchodu a co mohou očekávat dnešní třicátníci? Kdy tuhle otázku začít řešit a jak? Posvítili jsme si důkladně na penzijní spoření, jeho výhody a nevýhody i jak si stojí oproti dalším způsobům zajištění na stáří.

Zajistí nám stát důstojné stáří? Důchodový systém a penzijní spoření pod lupou Reading Time: 11 minutes

Jak stát financuje důchody aneb český důchodový systém

Víte, jak dnes funguje vyplácení důchodů? V České republice je nastavený takzvaný průběžný důchodový systém, kdy z odvodů ekonomicky aktivních občanů stát financuje penze současných důchodců.

Tento systém je doslova závislý na demografické křivce. Zjednodušeně lze říct, že ti, kdo chodí do práce, hradí důchody seniorům. Je proto nutné, aby byl v ekonomice zapojen dostatek lidí, kteří odvádějí peníze na důchodové pojištění, aby se pak z těchto peněz zvládly vyplatit důchody.

Jenže právě rozložení a dlouhodobý demografický vývoj naší populace hraje proti tomuto systému. Silné ročníky stárnou, dožíváme se stále vyššího věku a dětí se rodí méně, než je budoucích důchodců. V horizontu příštích desetiletí je prakticky nemožné, aby se stát podílel na vyplácení penzí v takové míře, jako je tomu doposud.

Jak se v české populaci vyvíjí podíl počtu dětí (modře) a počtu seniorů starších 65 let (červeně) v posledních 72 letech?

Zatímco ještě v roce 1947 tvořili lidé starší 65 let necelých 8 % populace, v roce 2019 už tvoří více než 20 %. Co se týká porodnosti, tendence je opačná. Od roku 2006 už je v české společnosti poprvé v historii poměrově více důchodců, než dětí. (Zdroj: ČSÚ)

Populace stárne a snižuje se počet těch, kdo ze svých výdělků odvádějí platby na sociální pojištění.

Při nerovnováze mezi počtem důchodců a ekonomicky aktivních občanů stát systém reguluje: buď sníží penze, zvýší odvody na důchodového pojištění, nebo zvýší věk odchodu do důchodu, případně možnosti zkombinuje.

Další možností je pak kompletní změna systému, jenže do důchodové reformy se žádné vládě pouštět nechce. Respektive, každá o tom mluví, neboť je to nutný krok, ale žádná vláda ji zatím nedotáhla do konce. Nebude se jednat o ani trochu populární tah – víc peněz pro důchodce se totiž bude muset někde jinde vzít.

Poslední úspěšnější snahou o řešení bylo vybudování tří pilířů důchodového pojištění. Jinými slovy, stát vám dal novou možnost začít si na svůj důchod už teď sami spořit. O tom si povíme níže v článku.

 

Kdy se jde do důchodu a za jakých podmínek

I když v důchodu průměrně strávíme stále více let, den, kdy je možné stát se důchodcem, se lidem postupně oddaluje.

Ještě v roce 1965 odcházeli muži do důchodu v 60 letech, ženy dle počtu dětí už i v 53 letech. Dnes, pro všechny narozené po roce 1971, je horní hranice odchodu do důchodu posunuta na 65 let, nejnižší hranice pro ženy nejdříve v 61 letech a 8 měsících (to ovšem při 5 a více dětech).

Abyste měli na důchod nárok, musíte splňovat podmínku délky trvání důchodového pojištění 35 let. Pokud tato podmínka není splněna, nevzniká vám nárok na vyplácení důchodu.

V kolika letech půjdete do důchodu záleží na tom, v jakém roce jste se narodili, jste-li muž nebo žena (a kolik jste jako žena porodila dětí).

Podrobný přehled najdete na stránkách ČSSZ, kde je také k dispozici online důchodová kalkulačka.

Jak se mají současní důchodci a co čeká dnešní třicátníky?

Ke všem datům a predikcím, co jsme si uvedli výše, přidejme fakt, že už dnes není životní úroveň seniorů žádný med. Průměrná výše českého důchodu v roce 2021 u mužů činila 16 938 Kč, u žen 14 080 Kč. Porovnejte to s cenami bydlení. Průměrná výše malého podnájemního bytu 2+kk v Praze se ve stejném časovém období pohybuje kolem 18 000 Kč plus několik tisíc korun za energie, i domovy důchodců s lepší úrovní péče si účtují kolem 20 000 Kč měsíčně. Miniaturní nájemní byt v Praze nebo nadstandardní domov důchodců si tedy senioři sami pouze z penze nezaplatí. Oproti průměrné mzdě je příjem důchodců zhruba poloviční.

K tomu si připočtěte, že se díky zdravotnictví zvýšil průměrný věk našeho života. Muži tráví v penzi průměrně celých 19 let, ženy 28 let.

To, jak se při ponechání současného důchodového systému bude vše vyvíjet dál, spočítala studie, kterou pro ČSOB Penzijní fond Stabilita zpracoval institut IDEA při akademickém pracovišti CERGE-EI. Už během následujících 20 let by důchody měly klesnout o 10 %, podle jiných expertiz dokonce i o 15 %. Při očekávaném demografickém a ekonomickém vývoji by dnešní průměrně vydělávající třicátníci v roce 2050 měli dostat od státu penzi pouze 6 500 Kč.

Předpokládanou výši své měsíční penze zjistíte v aplikaci České správy sociálního zabezpečení.

O třech pilířích důchodového spoření

Návrhů na reformu důchodového systému v letech 1995 – 2010 bylo ze strany vlád nespočet, ale vlády se střídají rychleji, než která zvládne jakýkoliv návrh dotáhnout do zdárného konce.

V roce 2013 se tehdejší vláda České republiky pustila do změny důchodového systému po vzoru ekonomicky vyspělejších zemí s vyšší životní úrovní – a zavedla třípilířový systém. Ten se při správném nastavení osvědčil jako velmi dobře fungující v zemích jako je Švýcarsko, Finsko či Nový Zéland. Jeho princip spočívá v tom, že se penze občana skládá ze tří druhů příjmů: penze od státu, od penzijního fondu a penze z vlastních úspor a investic.

Česká verze tří pilířů důchodového systému byla postavena takto:

1. pilíř: neboli důchodové pojištění

První pilíř slouží jako zdroj pro výplaty běžného starobního důchodu. Tak, jak funguje nyní a jak jsme si popsali na začátku článku. První pilíř je pro všechny občany povinný, část výdělku musejí odvádět jak zaměstnanci, tak jejich zaměstnavatelé. Stejná povinnost odvodů platí pro OSVČ, které mají nastaven minimální odváděný limit.

Lidé v aktivním věku odvádějí příspěvky ze své mzdy, ze kterých pak stát vyplácí důchody. Čím vyšší odvody jednotlivec odvádí, tím vyšší penzi by pak měl dostávat v důchodovém věku.

Do prvnío pilíře lze přispívat i dobrovolně, konkrétně se jedná o stejné minimum, jaké mají nastavené OSVČ. To mohou využít například ženy v domácnosti, které pečují o dítě i po skončení rodičovské dovolené, starají se o nemocné dítě a podobně.

 


ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


2. pilíř (nyní už zrušený)

Lidé měli při zavedení nového systému možnost odvádět menší odvody státu a více jich ukládat do penzijního fondu.

Z velké části kvůli příznačným stálým bojům české vlády a opozice a divoké politické komunikaci o druhý pilíř nebyl téměř žádný zájem a už na přelomu let 2005/2006 byl zrušen.

3. pilíř neboli doplňkové penzijní spoření (dříve také připojištění)

Třetí pilíř je zcela dobrovolný a je rozdělen na dvě části – na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření. Penzijní připojištění bylo možné uzavřít do konce roku 2012, od roku 2013 si lidé mohou spořit přes doplňkové penzijní spoření.

Abychom si to shrnuli, aktuální systém roku 2023 počítá s povinným důchodovým pojištěním a dobrovolným doplňkovým penzijním spořením.

Podstatnou roli v tomto upraveném systému pro občany sehrává fakt, že si mohou začít na důchod dobrovolně spořit investováním do penzijních fondů, za což získají příspěvek od státu a finanční rezervu pro lepší stáří.

Zároveň penzijní spoření mohou nabízet zaměstnavatelé jako jeden z benefitů. To se vyplatí i zaměstnancům, i zaměstnavatelům, neboť až do výše 50 000 Kč ročně jsou tyto prostředky osvobozené od sociálního a zdravotního pojištění. To v praxi znamená:

 • úspora 34 % povinných odvodů pro zaměstnavatele,
 • úspora 11 % povinných odvodů pro zaměstnance oproti přímému zvýšení mzdy,
 • příspěvek v jakékoliv výši je pro zaměstnavatele 100% daňově uznatelným nákladem, pokud je jeho poskytování upraveno vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou (vyžadováno zákonem).

V čem se liší penzijní připojištění a penzijní spoření

V první řadě penzijní připojištění již nelze uzavřít, to bylo možné jen do roku 2012. Od roku 2013 hovoříme o doplňkovém penzijním spoření. Zda máte penzijní připojištění či penzijní spoření tedy závisí na tom, v jakém roce jste podepsali smlouvu.

Z pohledu zhodnocení je rozhodně lepší novější doplňkové penzijní spoření.

Původní penzijní připojištění neboli transformované fondy totiž musí ze zákona investovat konzervativně a průměrný roční výnos mají kolem 1 %. To je i se státním příspěvkem (na který se podíváme v dalším odstavci) strašně málo.

TIP: Podepsali jste si důchodové připojištění před rokem 2013? Pokud vám zbývá do důchodu více než 10 – 15 let (v opačném případě už to nemá smysl), nechte si spočítat, zda se vám nevyplatí smlouvu vypovědět a úspory uložit jinde. Výnosy z penzijního připojištění totiž jsou a budou nižší, než kdyby vaše finance zůstávaly byť i jen ležet na spořicím účtu:

Penzijní spoření je lepší než připojištení v tom, že si můžete vybírat z více nabízených strategií (konzervativní, vyvážená, dynamická). Způsob nakládání s penězi a použité nástroje jsou ten hlavní důvod, proč doplňkové penzijní spoření pro dlouhodobé ukládání peněz dává větší smysl, než původní penzijní připojištění.

Srovnání výnosu s doplňkovým penzijním spořením:

Každá společnost má povinně konzervativní fond, zaměřený především na státní obligace a dobrovolně různě dynamické fondy obsahující i akcie. U dynamických fondů je větší riziko poklesu majetku, které je vyvážené šancí na vyšší zhodnocení. Dynamičtější fondy se více hodí pro klienty spořící delší čas.

Pro hodnocení výsledků účastnických fondů, zejména v dynamických variantách, je totiž relevantní až tak pětileté období. Dlouhodobé investování stojí na průměrných výsledcích za několik let, nikoliv na změnách z jednoho roku na druhý.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody penzijního spoření

Shrňme si tedy hlavní výhody penzijka: spoříte si na důchod a přitom čerpáte státní příspěvek a daňové úlevy.

Minimální měsíční úložka je 300 Kč, abyste státní podporu získali.

Výše státní podpory pro penzijní spoření

Výše státního příspěvku se odvíjí od výše měsíčního vkladu, a to následovně:

Vklad v Kč                          Státní příspěvek v Kč

300                                          90

400                                       110

500                                       130

600                                       150

700                                       170

800                                       190

900                                       210

1000                                      230

Spořit můžete i víc než 1 000 Kč měsíčně, ale maximální státní příspěvek zůstává 230 Kč měsíčně.

Navrch vás ke státnímu příspěvku čeká nízké zhodnocení fondu. U toho o výhodné investici není řeč. Ostatně, inflace byla pod dvouprocentní hranicí naposledy v roce 2016.

Další nevýhodou jsou správcovské poplatky za vedení spoření.

Penzijní připojištění má správcovský poplatek až  0,8 % ročně + 10 % z výnosu.

Doplňkové penzijní spoření – vyvážená a dynamická strategie: správcovský poplatek se pohybuje až k 1 % ročně + 15 % z výnosu.

Jde vám ze všech procent a čísel, výnosů, příspěvků, poplatků a inflace hlava kolem? Existuje jediné řešení: vše si spočítat nebo nechat spočítat v přehledné tabulce s výhledem tolika let, kolik vám do důchodu zbývá.

Kdo si může sjednat penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost.

Nárok na státní příspěvky má účastník, který má trvalý pobyt na území České republiky, nebo má bydliště na území členského státu EU nebo jiného smluvního státu dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a je:

 • účasten důchodového pojištění podle českých právních předpisů,
 • poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo
 • účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Do účastnických fondů v rámci doplňkového penzijního spoření mohou vstupovat ti, kteří ještě penzijní připojištění nemají, ale i ti, kteří se rozhodnou do nich přejít z fondů stávajících.

Zákonný zástupce může smlouvu uzavřít i nezletilému dítěti mladšímu 18 let.

Ve věku 18 let a splnění specifických podmínek (minimální doba spoření 10 let) bude moci účastník vybrat až 1/3 vlastních prostředků formou částečného odbytného (státní příspěvky zůstávají na účtu účastníka).

Kde se penzijní spoření nejvíc vyplatí

Doplňkové penzijní spoření si můžete sjednat u penzijní společnosti.

Ty mohou podnikat jedině se státní licencí. Veškeré hospodaření a investice těchto společností podléhají dozoru České národní banky. Typy dávek a další náležitosti jsou definovány v penzijním plánu, který je součástí smlouvy, neměnné bez vašeho souhlasu. Penzijní plány schvaluje ČNB.

Spoření probíhá formou pravidelných měsíčních úložek. K nim stát poskytuje příspěvky. (Pro zopakování: státní příspěvek pro úložky od 300 do 999 Kč činí 90 Kč + 20% z té částky úložky, která přesahuje 300 Kč měsíčně. Od 1000 Kč činí příspěvek 230 Kč.)

Pozor si dejte na smluvní podmínky. Ty určují výhodnost penzijního spoření, nejen výše výnosu.

Chcete-li si sjednat penzijní spoření, nechte si vystavit více nabídek a vyberte je dle aktuálních podmínek. Posloužit vám mohou také online srovnávače. Níže najdete pár tipů, na co se při hledání zaměřit a co si ve smlouvě ohlídat.

Co bude s mými penězi, když se důchodu ani nedožiju?

Zemřete-li předčasně, vaše rodina o finance nepřijde, ale je tu jedno ale…

Pokud klient penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření zemře, budou naspořené prostředky vyplaceny určené osobě, případně půjdou do dědického řízení.

Pozor si ovšem dejte na nastavení výplaty připojištění v podobě doživotní penze – v tomto případě zůstávají nevyplacené peníze pojišťovně.

Pokud chcete dostávat peníze z penzijního připojištění v důchodu postupně a zároveň chcete, aby byly vašim pozůstalým vyplaceny i tehdy, když vy zemřete, je nezbytné mít smluvně sjednanou pozůstalostní penzi.

Co když si chci peníze z penzijního spoření vybrat dřív?

Opět záleží na tom, jakou máte smlouvu. Výhodou pro vás bude možnost výsluhové penze. Při ní si lze nechat vyplatit až 50 % naspořené částky předčasně před dovršením věku 60 let, spoříte-li déle než 15 let.

Pokud ale výsluhovou penzi nemáte, nebo jste ještě nesplnili podmínky pro její vyplacení, a budete se potřebovat k penězům dostat dříve, přijdete nejen o státní příspěvek, ale počítejte také s tím, že ztratíte část výnosů a příspěvků od zaměstnavatele.

 

Co si ve smlouvě o penzijním spoření ohlídat?

Ve smlouvě a penzijním plánu musí být mimo jiné stanoveny druhy penzí a dávek.

Povinně poskytovanou penzí je pouze penze starobní, ostatní penze – pozůstalostní, výsluhovou a invalidní může, ale nemusí penzijní fond/společnost nabízet.

Povinně poskytovanou dávkou je jednorázové vyrovnání a odbytné.

Ve smlouvě si tedy hlídejte:

Druh penze

 • Minimální, případně maximální pojistná doba – u starobní penze zákon ukládá současné splnění dvou podmínek pro vznik nároku na její výplatu – věk (60 let) a uplynutí pojištěné doby (minimálně 5 let).
 • Výsluhové penze – po 15 letech si může účastník vybrat polovinu peněz, aniž by dosáhl 60 let věku. Většina fondů to umožňuje.
 • Invalidní penze umožňuje vybírat peníze ještě před dosažením 60. roku života, pokud se klient stane plně invalidním. Podmínkou jsou alespoň tři roky spoření.
 • Pozůstalostní penze – je vyplácena osobám určeným ve smlouvě pro případ smrti účastníka.

ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Způsob vyplacení dávky

Peníze se dají z penzijního připojištění/spoření čerpat jako:

 • Jednorázové vyrovnání – klient jednorázově obdrží všechny naspořené peníze, včetně státního příspěvku a zhodnocení připsaných v každém roce fondem.
 • Penze na dobu určitou – pravidelné vyplácení po předem stanovenou dobu
 • Doživotní penze – klientovi je doživotně vyplácena penze. Pozor, zde se může ztrácet nárok na dědictví a v případě, že zemřete předčasně, finance propadnou pojišťovně.
 • Pozůstalostní penze – pravidelná penze je vyplácena osobám určeným ve smlouvě v případě úmrtí účastníka po dobu stanovenou penzijním plánem.
 • Odbytné náleží účastníkovi, který zaplatil příspěvky aspoň na 12 kalendářních měsíců a jeho připojištění trvalo minimálně rok. Mohou ho dostat i fyzické osoby určené ve smlouvě, pokud nevznikl jiný nárok. Při odbytném se ale ztrácí nárok na státní příspěvky a výnosy z nich.
 • Dědictví – pokud účastníkovi nebyla vyplácena penze a nevznikl nárok na odbytné nebo pozůstalostní penzi.

Jaké jou další možnosti, jak si přilepšit v důchodu

Ne každý si v důchodu dokáže přivydělávat anebo bude mít vybudované pasivní příjmy. Nechcete-li si tedy vystačit s minimálním důchodem, jedinou možností je spořit si v době, kdy jste ještě výdělečně činní.

Penzijní spoření je v Čechách populární. Podle dat ministerstva financí z roku 2021 ve třetím pilíři spoří více než 4,4 milionu Čechů. Průměrně si přitom na penzi spoří 758 korun měsíčně.

Důchodové spoření ale není jediným ani nejvýhodnějším nástrojem pro dlouhodobé odkládání peněz. A i samo ministerstvo financí doporučuje, že by penzijní spoření nemělo být jediným způsobem vašeho spoření. (Zdroj: seznamzpravy.cz)

Vezmete-li 3 000 Kč měsíčně a budete je investovat, budete mít ve finále více peněz a získáte lepší znalosti, než pokud stejné peníze vložíte do doplňkového penzijního spoření a připočítáte státní podporu.

Proto naše rada zní: informujte se, hledejte, srovnávejte, poraďte se. Možností je několik: akcie, ETF fondy, podílové fondy, nemovitosti.

U investování sice existuje riziko ztráty vložených prostředků, ale když se řídíte pravidly bezpečného investování a riziko rozložíte do více druhů investic, i s případnými drobnými neúspěchy se vám investice vyplatí.

V grafu níže si porovnáme, co se stane, pokud je vám dnes 30 let a:

 1. Otázku spoření na důchod nebudete vůbec řešit
 2. Založíte si dnes penzijní spoření v konzervativním fondu, do něhož budete dávat 3 000 Kč měsíčně – získáte průměrně 1 % zhodnocení plus nejvyšší státní příspěvek
 3. Budete odteď investovat 3 000 Kč měsíčně u RONDA INVEST do podnikatelských úvěrů zajištěných nemovitostmi s ročním výnosem 9 % p.a.

Kolik peněz budete mít na kontě při vstupu do důchodu ve svých 65 letech?

 • Nic, pokud se spořením na důchod ještě nechcete trápit,
 • zhruba 1 600 000 Kč, pokud si založíte konzervativní důchodové spoření,
 • 8 825 744 Kč, pokud budete investovat s RONDA INVEST do produktů s 9% ročním výnosem.

Jak vidíte, vaše možnosti, jak si užít důchod, se budou značně lišit. Z těchto počtů vyplývá především jedna zcela zásadní pointa: při spoření a investování hraje největší roli čas. Čím dřív začnete, tím lépe pro vaše budoucí já.

 


ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Kateřina Hájková
Copywriter

Mohlo by Vás zajímat

5. 5. 2023

Jak vyzrát na trh alternativních investic

5. 10. 2022

Finlord – RONDA INVEST rychle roste a nabízí až 9 % p.a.

22. 8. 2022

Inflace: co o ní ještě nevíte

28. 7. 2022

Nohy nahoře a stále plná peněženka – je pasivní příjem reálný sen?

Zajištěné investice

Bytový dům
Úspěšně
zainvestováno
Výnos p.a.
8,5041 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
6 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 10. 2024.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
42,72 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(16. etapa)
Bytový dům
Praha - Vinohrady
Již nelze investovatDETAIL
Bytový dům
Úspěšně
zainvestováno
Výnos p.a.
8,555 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
12 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2025.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
53,85 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Bytový dům
Liberec
Již nelze investovatDETAIL
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.