Rondablog

16. 6. 2021
2 minuty čtení

Vývoj ceny nájmů v době pandemie a co můžeme očekávat

Zřejmě jste zaslechli informaci, že pandemie měla vliv na výši nájemného. Nicméně podle statistik nájemné pokleslo pouze v Praze, Karlových Varech, v Olomouci a v Pardubicích. V ostatních městech naopak vzrostlo. Je tedy zajímavé se podívat, co tyto výkyvy v cenách nájmů způsobilo a zamyslet se nad dalším možným vývojem na trhu s nájemními nemovitostmi. Jak se tedy bude pohybovat cena nájemného na rezidenčním trhu nemovitostí v dalším období?

Vývoj ceny nájmů v době pandemie a co můžeme očekávat Reading Time: 2 minutes

Průměrná cena pronájmu 1m2/měsíc v Kč

Zdroj: Realitymix.cz

Pandemie s sebou přinesla restrikce prakticky ve všech zemích světa – lidé stále nemohou volně cestovat. Jako první to odnesly byty pro krátkodobé ubytování. Právě velké procento bytů využívaných zejména turisty způsobilo dramatický pokles cen nájmů u těchto bytů. Majitelé bytů byli nuceni proměnit své nemovitosti na klasické nájemní byty, čímž vznikl krátkodobě převis nabídky nad poptávkou. Tento jev tedy následně snížil cenu nájemného všech bytů v Praze a zvýšila se dostupnost bydlení v lukrativních lokalitách pro místní občany. Nejvíce patrný pokles logicky zaznamenaly ty části Prahy, které jsou i turisticky nejatraktivnější – tedy Praha 2 a Praha 1. Pokles nájemného v Praze lze tedy vysvětlit jednoduše náhlým odlivem turistů.

Mírný pokles nájmu v Karlových Varech může být způsobený rovněž odlivem rusky mluvících turistů, kteří mají v oblibě lázně i promenádu a město hojně navštěvují. Co ovšem zapříčinilo pokles nájmu v Pardubicích nebo Olomouci? Město Pardubice vyhlásilo snížení nájmu o 30 % au bytů v majetku města na déle než půl roku, což se mohlo promítnout do statistiky nájemného. Za další je třeba si uvědomit, že prakticky po celou dobu pandemie měli omezený vstup do země zahraniční pracovníci, kteří také mají potřebu někde bydlet a platí nájem. Navíc studenti mnohdy rušili své pronájmy, a raději bydleli doma u rodičů. I tento faktor se mohl nepříznivě odrazit na ceně nájemného v konkrétních městech. Níže je možné vidět detailní vývoj cen nájemného v různých velkých městech v ČR.

Co nás čeká do budoucna na trhu s rezidenčními nemovitostmi?

Samozřejmě je mnoho faktorů, které mohou ovlivnit budoucí vývoj na trhu s nemovitostmi. Nicméně pokud se podíváme do sousedních zemí, tak mnoho z nich začíná na léto rozvolňovat a vyloženě lákají Čechy na dovolenou (Chorvatsko, Řecko, Španělsko). Další promarněnou turistickou sezónu si nemohou některé země již dovolit. Právě ekonomická situace zemí a jejich předlužení by mohlo vést k opětovnému oživení trhu s krátkodobými pronájmy již během letních prázdnin. Vzhledem k relativně pomalým krokům jednotlivých vlád, řadou trvajících cestovních omezení a nutnosti alespoň dvou dávek očkování ovšem nelze předpokládat, že se krátkodobé ubytování dostane na čísla před pandemií ihned. Hodně lidí dá přednost dovolené v tuzemsku. Se znovuzavedením plného nájemného je možné, že někteří pronajímatelé zjistí, že jejich nájemníci najednou nejsou schopni splácet tržní nájemné. Zejména kvůli státním balíčkům a relativně nízké nezaměstnanosti těchto lidí však pravděpodobně nebude mnoho. Návrat studentů do škol lze očekávat až v září, tedy i poptávka po ubytování v září opět vzroste. Tlak firem na povolení pobytu zahraničních pracovníků sílí, jelikož se některé firmy musely vypořádat s velkými výpadky pracovních sil. Návrat k běžnému stavu by se měl promítnout do pár měsíců, jelikož některé firmy čelí vážným problémům s opožděním dodávek z důvodu absence pracovníků. Z uvedeného vyplývá, že vývoj závisí zejména na rychlosti rozvolňování. V žádném případě pokles nájemného není způsobený špatným stavem ekonomiky nebo sníženou poptávkou, ale vše zatím odkazuje na pouhé dopady restrikcí vyvolané pandemií. Při obnovení škol a rozšíření možností cestování pro turisty i zahraniční pracovníky lze očekávat pozvolný opětovný nárůst nájemného.

(C) ilustrace: Realitymix.cz

Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Kateřina Hájková
Copywriter

Mohlo by Vás zajímat

28. 6. 2024

Jak efektivně spořit na penzi v roce 2024

20. 6. 2024

Kam investovat: nemovitost na hypotéku nebo online investice do nemovitostí

30. 5. 2024

Reálné nebo finanční investice? A proč ne obojí?

27. 5. 2024

Mám 100 000 Kč. Do čeho investovat v roce 2024?

Zajištěné investice

AKCE
Pozemky
Výnos p.a.
8,094 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
35 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 6. 2027.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
62,81 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(2. etapa)
Pozemky
Olešky (Praha - východ)
PREMIUM
Rodinné domy
Výnos p.a.
8,362 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
18 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 1. 2026.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
64,94 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(1. etapa)
Rodinné domy
Praha - Štěrboholy
AKCE
Rodinné domy
Výnos p.a.
8,184 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
21 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2026.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
51,82 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(5. etapa)
Rodinné domy
Ostrava
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.