Rondablog

1. 7. 2022
3 minuty čtení

Úročení pod lupou

Znát princip toho, jak a proč fungují úroky, je úplným základem finanční gramotnosti. Podívejme se na úroky pod lupou, jednoduše a přehledně.

Úročení pod lupou Reading Time: 3 minutes

Co je to úrok?

Úrok je finanční odměna za poskytnutí peněz. Z pohledu toho, kdo si peníze půjčuje (= dlužník), úrok platíte, z pohledu toho, který peníze půjčuje (= věřitel), úrok získáváte.

Úrok je zpravidla vyjádřený procenty, takzvanou úrokovou sazbou. Výše úroku se pak procentuálně odvodí z půjčené částky (= jistiny).

Vezměme si úplně nejjednodušší příklad, kdy si půjčíte 10 000 Kč a jednorázově je splatíte s úrokovou sazbou 5 %.

Jistina = 10 000 Kč
Úroková sazba = 5 %
Úrok = 5 % z 10 000 Kč = 500 Kč
Celková částka splacená dlužníkem = 10 500 Kč

Totéž platí obráceně – pokud 10 000 Kč půjčíte, pak 10 500 Kč dostanete zpět. Předem stanovená je také doba splatnosti, čili do kdy jakou částku dlužník uhradí.

V praxi bývá počítání složitější, toto je ale úplný základ, kterému je třeba rozumět – i z pohledu toho, jak principiálně fungují banky anebo investování. Logika věci je prostá a nefunguje zdaleka jen v ekonomice. Něco chcete, tak za to něco dáte. Něco poskytnete, tak za to něco dostanete.

Co je to úročení?

A právě způsob výpočtu úroků je to, čemu říkáme úročení. Ze všeho nejčastěji se v základním dělení setkáte s pojmy úročení jednoduchéúročení složené.

Jednoduché úročení demonstruje příklad, který jsme si výše ukázali. Zpravidla se používá v případě, kdy je dlužná částka splatná do 1 roku od zapůjčení.

Složené úročení je o něco složitější a používá se v případech, kdy úrokovací doba tvoří několik úrokovacích období.

Co je co aneb malý slovník pojmů

Úroková doba a úrokovací období

Úroková doba je doba, po kterou splácíte úrok, a zpravidla tedy doba od půjčení
po dobu splacení dluhu. Úrokovací období určuje, jak často se připisují úroky. Nejčastěji je to vždy na konci roku.

Nominální úroková míra

Aby to nebylo příliš jednoduché, pak tu ještě máme pojem nominální úroková míra. Vedle procentní výše nominální úrokové míry je důležitá i doba, za kterou se úrok vypočítává. Nominální úroková míra dle délky časového období může být:

  • roční – označení p.a. (z lat. per annum, za rok)
  • pololetní – označení p.s. (z lat. per semestre)
  • čtvrtletní – označení p.q. (z lat. per quartale)
  • měsíční – označení p.m. (z lat. per mensem)
  • denní – označení p.d. (z lat. per diem)

Pamatujte si, že úrokovací období a časové období nominální úrokové míry jsou dvě odlišné hodnoty. Příklad najdeme třeba u RONDA INVEST: jako investor znáte výši ročního výnosu (p.a.). Úroky se vám ale připisují na účet pravidelně každý měsíc (úrokovací období je měsíční).

Nejnovější zajištěné investice

Pozemky Nitra (Mlynárce) 7,5 % p.a.

ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Složené úročení

Složené úročení je pak takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období přičítá k celkové již investované částce a spolu s částkou se v dalším období znovu úročí.

Vzorec pro složené úročení vypadá poměrně krkolomně:

Celkový zůstatek = Počáteční částka * (1 + Úroková míra) ^ Počet úrokovacích období

Pro investory spočívá jeho kouzlo v tom, že čím více času investujete, tím vaše zisky pádivěji přibývají:

Více o složeném úročení si můžete přečíst v samostatném článku: Složené úročení – jak funguje a jak zbohatnout s jeho pomocí?

Úročení podle času placení

V učebnicích ekonomie se ještě setkáte s dělením úročení podle času placení úroku, a to na:
1.    úročení předlhůtní,
kdy se úroky platí na začátku úrokovacího období,
2.    úročení polhůtní,
kdy se úroky platí na konci úrokovacího období, což je v praxi běžnější.

Jedno je jisté: úročení se vyplatí rozumět, a vždycky jej můžete využít i ve svůj prospěch, ať už jsou úrokové sazby jakékoliv.

(C) ilustrace: Designed by Freepik and Pixabay


ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Kateřina Hájková
Copywriter

Mohlo by Vás zajímat

10. 5. 2024

Co si ohlídat při výběru investice do nemovitostí a developerských projektů

26. 4. 2024

Nejčastější chyby při podání daňového přiznání

12. 4. 2024

Odkládáte investování? Zbytečně přicházíte o své úspory.

21. 3. 2024

Jak zpracovat daňové přiznání v roce 2024?

Zajištěné investice

PREMIUM
Rodinné domy
Výnos p.a.
9 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
35 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2027.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
57,77 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(3. etapa)
Rodinné domy
Praha - Kolovraty
AKCE
Pozemky
Výnos p.a.
8,7 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2026.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
48,65 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Pozemky
Tábor
Bytový dům
Výnos p.a.
8,68 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
16 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 9. 2025.

Min. investice
10 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
24,10 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(2. etapa)
Bytový dům
Jablonec nad Nisou
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.