Rondablog

28. 8. 2020
4 minuty čtení

Nemovitosti se stávají pro Čechy investicí číslo jedna

Češi investují do nemovitostí s čím dál větší oblibou. Je tomu tak především díky tomu, že nemovitosti patří mezi tradiční uchovatele hodnoty, a to i ve stávající nejisté době.

Nemovitosti se stávají pro Čechy investicí číslo jedna Reading Time: 4 minutes

I když ceny nemovitostí mohou být dočasně ovlivněny politickými nebo hospodářskými faktory, z dlouhodobého hlediska zůstává jejich hodnota stabilní.
Investování do nemovitostí je pro investory atraktivní z mnoha důvodů:

  1. Představují reálné aktivum
  2. Jsou pojistkou proti růstu inflace – s rostoucí inflací rostou zpravidla i ceny nemovitostí
  3. Představují stabilní hodnotu v dlouhodobém horizontu
  4. Pouze nepatrně korelují s cenami akcií, dluhopisů a dalších aktiv – vhodný nástroj pro diversifikaci portfolia
  5. Ceny nemovitostí v České republice v posledních letech významně rostly a řada faktorů, které působily ve prospěch růstu cen, působí v ekonomice i nadále.

Do nemovitostí je možné samozřejmě investovat napřímo. Ne každý investor ale disponuje takovou částkou, aby si mohl koupit celou nemovitost. Pro tyto investory, ale i pro ty, kdo nechtějí řešit administrativu spojenou se správou a údržbou nemovitosti, jsou zajímavou příležitostí investice do realitních fondů nebo úvěrů zajištěných nemovitostmi. Taková investice jim v obou případech zajistí stabilní rovnoměrný růst výnosů z vložených finančních prostředků.
Objem investic Čechů v tuzemských nemovitostních fondech (mld. Kč)

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky
Že Češi ukládají peníze do realit čím dál častěji, potvrzuje i graf výše. Zatímco v roce 2010 měli Češi uloženo v realitních fondech 1,4 miliardy korun, o 10 let později už to bylo více než 40 miliard korun, což je více než osmadvacetinásobek.

Pojďme se ale nyní podívat na druhou zmiňovanou možnost, tedy investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Jaké mohou být výhody takové investice ve srovnání s investicí do realitních fondů, si ukážeme na příkladu společnosti RONDA INVEST a.s. RONDA INVEST je společností, která na jedné straně nabízí financování malým a středním podnikatelům, kdy každý takto poskytnutý úvěr je zajištěn likvidní nemovitostí v Praze a jejím okolí nebo krajských městech. Na straně druhé umožňuje investorům do těchto úvěrů investovat se zajímavým výnosem. Jedná se tedy o tzv. P2B (peer-to-business) platformu.

Atraktivní výnos, žádné nesmyslné poplatky

To, co investory trápí asi nejvíc, jsou poplatky, které významně ovlivňují celkovou výnosnost dané investice. V případě realitních fondů je naprosto běžný jednorázový vstupní poplatek, který může činit až 5 % z investované částky. V některých případech si realitní fondy účtují také jednorázový výstupní poplatek při ukončení investice, který může činit až 3 % z investované částky. To ale není všechno, všechny nemovitostní fondy vybírají také správcovský poplatek, který bývá také někdy označován jako manažerský. Ten se hradí pravidelně každý rok a jeho výše může činit až 2,5 % a jedná se  o prostředky určené na správu a obhospodařování fondu. Tento poplatek se strhává přímo z majetku fondu a je tedy již zohledněn v uváděné výkonnosti fondu.
V případě RONDY INVEST investor žádný vstupní, správcovský a v případě dodržení cílové splatnosti investice ani žádný výstupní poplatek neplatí. Výnosy z investic u RONDY INVEST se pohybují od 4 do 6 % ročně v závislosti na tom, kterou konkrétní investici si investor zvolí. Průměrný výnos za posledních 12 měsíců činil 4,89 %. Srovnání výnosů z investic u 8 nejznámějších tuzemských realitních fondů a výnosů z platformy RONDY INVEST je v následující tabulce.

Srovnání vybraných nemovitostních fondů v ČR a platformy RONDA INVEST

Zdroj: webové stránky nemovitostních fondů; RONDA INVEST

* výnos za posledních 12 měsíců se zohledněním vstupního a výstupního poplatku při objemu investice 100.000 Kč a trvání investice v délce 3 let (poplatky byly pro dané období rovnoměrně rozloženy)

Do srovnání jsou zahrnuty všechny realitní fondy, které byly založeny v roce 2017 a dříve. Ze srovnání je zřejmé, že při 3letém investičním horizontu přináší RONDA INVEST svým investorům nejvyšší výnos ze všech srovnávaných společností. Významně se na tom podílí vysoké jednorázové vstupní a výstupní poplatky realitních fondů. I pokud bychom zohlednili skutečnost, že výnosy z podílových listů držených déle než 3 roky jsou osvobozeny od daně z příjmu, přináší RONDA INVEST svým investorům stále větší výnos než většina srovnávaných fondů. Do realitních fondů se tak může vyplatit investovat pouze při dlouhodobém investičním horizontu. Vzhledem k tomu, že v realitních fondech musí investor obětovat takřka celý svůj výnos z prvního roku na poplatky, získává před nimi RONDA INVEST díky nulovým poplatkům významný náskok.

Výběr investic dle preferencí investora, pravidelné výpisy

Investor platformy RONDA INVEST má při sestavování a správě svého portfolia vše ve svých rukou – může si vybírat mezi jednotlivými projekty a rozhoduje tedy o tom, do jakých projektů umístí svoje prostředky a také v jakém objemu. Pokud se mu některý projekt líbí, může do něj investovat násobně více než do jiného projektu. To žádný realitní fond nedokáže – do realitních fondů se investuje prostřednictvím tzv. podílových listů, což znamená, že všichni investoři daného fondu mají stejné portfolio. Podílové fondy se zpravidla zaměřují na komerční nemovitosti, jako jsou obchodní centra, sklady nebo administrativní budovy. V RONDA INVEST si může investor vybrat jak z komerčních, tak rezidenčních nemovitostí. Ve větší míře jsou však zastoupeny rezidenční nemovitosti jako jsou domy nebo byty, které jsou zpravidla drobným investorům bližší. Každý investor má zároveň možnost kdykoliv kontaktovat pracovníka klientské podpory a zeptat se na stav konkrétního projektu.

V neposlední řadě investor RONDY INVEST získává každý měsíc výpis ze svého účtu a každý kvartál report o stavu svého portfolia. V nemovitostních fondech dostane investor výpis zpravidla jen 1x ročně.

Měsíční výnosy

Investoři RONDY INVEST dostávají své výnosy každý měsíc na svůj účet, což je samozřejmě výhodné, protože v případě reinvestování vyplacených výnosů má investor možnost dosáhnout na ještě vyšší výnos. Zároveň díky pravidelným měsíčním výnosům má investor nad svým portfoliem mnohem lepší kontrolu. V realitních fondech získá investor svůj výnos až v okamžiku ukončení celé investice.

Jednoduchost, rychlost, transparentnost

P2P a P2B platformy včetně RONDY INVEST využívají moderní technologie, které investorům umožňují investovat online z pohodlí domova. Platforma investora provede celým investičním procesem, přičemž samotná registrace a výběr prvotní investice investorovi nezabere více než několik málo minut.

Každý klient má přiděleného pracovníka podpory, na kterého se může v případě potřeby kdykoliv obracet prostřednictvím zelené linky, online chatu nebo e-mailu. Platforma RONDY INVEST si zakládá na osobním přístupu a férovosti. Všechna tato pozitiva jsou atraktivní nejen pro začínající investory, kteří tak nemají příliš důvodů absolvovat často zdlouhavý registrační proces u realitního fondu s omezenou transparentností a vysokými poplatky za vstup, výstup i správu peněžních prostředků.

Aktuálně společnost RONDA INVEST zároveň nabízí všem novým investorům možnost získat bonus 250 Kč.

Příběhy

V případě investování prostřednictvím platformy RONDA INVEST investor investuje do konkrétního projektu (úvěru) či více projektů, které jsou vždy spojeny s určitým příběhem. Kdo je milovníkem zmrzliny, může si vybrat například investici, kterou umožní nákup zmrzlinového autíčka a také vybavení zavedené cukrárny a kavárny na Praze 9 s vlastní výrobnou zmrzliny, zákusků a dortů. Jako ve všech ostatních případech, i v tomto je financování zajištěno nemovitostí, konkrétně rodinným domem v Praze-Kyjích, v němž financovaný klient bydlí a také samotnou cukrárnou v Praze na Střížkově.

Investováním do těchto příběhů (úvěrů) investor získává možnost participovat na výnosech z projektů, k nimž by se jinak jako drobný investor pravděpodobně nedostal. Investor také zároveň přispívá k rozvoji malých a středních podnikatelů, kteří jsou páteří naší ekonomiky.


Chcete se dozvědět, jak investování do úvěrů funguje? Podívejte se na další informace na TÉTO STRÁNCE, nebo nás kontaktujte na bezplatné telefonní lince 800 023 099, e-mailu: info@rondainvest.cz nebo na chatu (vpravo dole na stránce).


 

Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Petr Golka
Obchodní analytik

Mohlo by Vás zajímat

12. 4. 2024

Odkládáte investování? Zbytečně přicházíte o své úspory.

21. 3. 2024

Jak zpracovat daňové přiznání v roce 2024?

19. 3. 2024

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) – jak funguje a je dostatečně atraktivní?

27. 2. 2024

Novinka pro zahraniční investory aneb RONDA INVEST anglicky

Zajištěné investice

Rodinné domy Ostrava
Výnos p.a.
8,844 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2026.

Min. investice
10 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
67,76 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Rodinné domy Ostrava
Ostrava
PREMIUM
Bytový dům
Výnos p.a.
8,99 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
22 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 28. 2. 2026.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
67,32 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(6. etapa)
Bytový dům
Praha - Vysočany
Pozemky
Výnos p.a.
7,5 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
27 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 7. 2026.

Min. investice
50 €

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
43,73 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(3. etapa)
Pozemky
Nitra (Mlynárce)
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.