Rondablog

14. 3. 2022
4 minuty čtení

Druhy zajištění úvěru. Vyznáte se v nich?

Rozumíte úvěrům a půjčkám? Čím může být úvěr zajištěn?
A jak nahlížet na zajištění z druhé strany - když do úvěrů naopak investujete? Přečtěte si víc.

Druhy zajištění úvěru. Vyznáte se v nich? Reading Time: 4 minutes

Co je to úvěr?

Úvěr je finanční služba, kdy jedna strana poskytne druhé straně dočasně chybějící finanční prostředky. Druhá strana pak za dohodnutých podmínek k určitému datu tyto finanční prostředky vrátí, k původní dlužné částce navíc zaplatí úrok.

Víte, jaký je rozdíl mezi úvěrem a půjčkou?

Občanský zákoník rozlišuje úvěr a zápůjčku. Zásadní rozdíl mezi úvěrem a zápůjčkou je v pohledu práva, když zápůjčka nemusí být nutně peněžní, na rozdíl od úvěru nemusí být úročena a může být uzavřena na předem neurčenou dobu.

Slovník základních pojmů

Nepleťte si pojmy s dojmy! Zde jsou ty úplně základní, které nejspíš znáte, anebo byste rozhodně měli znát, abyste vůbec mohli číst dál.

  • Věřitel (Úvěrující)

Věřitel je ten, kdo poskytuje úvěr, čili peníze půjčuje. 

  • Dlužník (Úvěrovaný)

Dlužník je ten, který si úvěr bere, čili si od věřitele půjčuje peníze.

  • Ručitel

Ručitel je třetí osoba, která se zavazuje, že v případě nesplácení zaplatí za dlužníka.

  • Úrok

Za to, že věřitel dlužníkovi půjčí peníze, získává navíc úrok.

Co to je zajištění úvěru?

Zajištěním úvěru se věřitel zajišťuje proti ztrátě v případě, že by dlužník nebyl z jakýchkoliv důvodů schopen úvěr splácet.

První, co celému procesu půjčení financí předchází, bývá kontrola bonity, tedy schopnosti budoucího dlužníka úvěr splácet. Kontroluje se, jaké má příjmy a výdaje, jak plní své ostatní finanční závazky. Prověrka úvěrové způsobilosti, ale i správné limitování výše poskytnutého úvěru a diverzifikace rizika mohou samy o sobě předejít budoucím komplikacím, patří tedy k nejdůležitějším faktorům pro schválení úvěru.


ZAJISTĚTE SE NA BUDOUCNOST:
INVESTUJTE ONLINE


Je-li výše úvěru větší nebo je úvěr jinak rizikový, pak navíc úvěrující vyžaduje další opatření pro případ, že budoucí dlužník splácet přestane. Zde přichází na řadu zajištění úvěru.

Jak je srozumitelně vysvětleno na webu Evropské centrální banky: Zajištění je položka určité hodnoty, kterou může věřitel dlužníkovi odejmout, jestliže dlužník nesplatí úvěr podle dohodnutých podmínek. Typickým příkladem je hypotéka, při které vás banka požádá, abyste jako zajištění poskytli příslušnou nemovitost. To znamená, že v případě neplnění podmínek splácení hypotéky banka uplatní zástavní právo a nemovitost prodá, aby získala zpět peníze, které vám půjčila. Obecně zajištění slouží jako záruka, že věřitel (nemusí být jen banka) získá půjčenou částku zpět, i když úvěrovaný svůj dluh nesplatí.

 

Druhy zajištění úvěrů

  1. Nezajištěný úvěr

– neplacení se vymáhá soudní cestou, úvěr mívá vyšší úročení

  1. Zajištění věcí nemovitou

– nejčastěji rezidenční nemovitosti, např. rodinný dům. Je k tomu potřeba ocenění znalce, pojištění, zápis zástavy v katastru nemovitostí.

  1. Zajištění věcí movitou

– např. cenné papíry, auto či stroj

  1. Zajištění osobní

– za pohledávku ručí další osoba (ručitel)

Nejnovější zajištěné investice

Pozemky Nitra (Mlynárce) 7,5 % p.a.

Formální dělení zajištění

Zajištění podle svázanosti se zajišťovanou pohledávkou

Akcesorické

– je těsně svázáno se zajišťovanou pohledávkou, při zániku pohledávky zaniká i zajištění.

Abstraktní

– zajištění je nezávislé na zajišťované pohledávce, po zániku (splacení) pohledávky zajištění nezaniká automaticky, poskytovatel zajištění však má právo na jeho vrácení. Toho je možno využít při opakovaném poskytování úvěrů (například depotní směnka).

Další formy zajištění úvěrů

Záruka banky

– písemné prohlášení banky, používá se zejména pro snížení obchodního rizika v tuzemském i zahraničním obchodu, případně jako náhrada hotovosti při poskytování dražební jistoty, jistoty u veřejných zakázek nebo soudní kauce

Směnka

– výstavce směnky se zavazuje zaplatit věřiteli určitou částku, směnka je cenným papírem se všemi svými specifiky, a umožňuje věřiteli snadněji vymoci svůj dluh


ZAJISTĚTE SE NA BUDOUCNOST:
INVESTUJTE ONLINE


Vinkulace vkladu

– například záruka formou termínovaného vkladu

Cese pohledávek

– postoupení pohledávek bance

Notářský zápis k přímé vykonatelnosti dluhu

– na jeho základě má věřitel v ruce přímo exekuční titul (který nahrazuje soudní rozhodnutí) a v případném procesu vymáhání pohledávky tak odpadá většinou zdlouhavý soudní proces ohledně dokazování, zda dluh opravdu existuje.

Zajištění úvěru z pohledu investování

Investujete-li do úvěrů, stáváte se tím, kdo získává úroky. Neboť každá investice je spojena s určitým rizikem ztráty, je pro vás tím lepší, čím lépe je úvěr zajištěn. Podívejme se na pojmy, s nimiž se můžete setkat:

Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr, který je zajištěn zástavou movitých věcí, například cennými papíry, šperky, drahými kovy nebo jinými komoditami.

Balonový úvěr je definován způsobem splácení dluhu. Nejčastější je úvěr splácený anuitně, tedy pravidelnou splátkou, která zahrnuje jak splátku jistiny, tak úroků. Balonový úvěr oproti tomu znamená, že dlužník pravidelně splácí úroky, ale jistinu zaplatí naráz (nejdéle spolu s poslední splátkou). Protože z jistiny v čase neubývá, pro investora je tento způsob financování zajímavý, neboť může v součtu získat při stejné úrokové sazbě více peněz na úrocích, než při anuitním splácení.

Zajištění věcí nemovitou je pro investory atraktivní, pakliže poskytovatel úvěru má k nemovitosti zástavní právo a právo přímé vykonatelnosti dluhu. Úvěr je tím lépe zajištěn, čím nižší má hodnotu LTV. Ta udává výši úvěru oproti hodnotě zajištění. Příklad: úvěr ve výši 6 milionů Kč s LTV 60 % říká, že výše úvěru činí 60 % z celkové hodnoty zastavené nemovitosti, ta má hodnotu 10 milionů Kč. Vzniká tak 40% rezerva pro případ, že z jakýchkoliv důvodů například klesne cena nemovitosti.

Tento způsob zajištění využívá platforma RONDA INVEST. Díky kombinaci zástavního práva, práva vymahatelnosti a nízkého LTV je úroveň zajištění vysoká.

Mezaninový úvěr je pro investory více rizikový. Znamená to, že poskytovatel úvěru nemá zástavní právo k nemovitosti první v pořadí, pakliže se něco nepovede. Například: Banka poskytla dlužníkovi hypoteční úvěr, dlužník ovšem potřeboval další finanční prostředky a ty získal u jiné nebankovní instituce. Tato nebankovní instituce nabízí možnost do úvěru investovat. V případě, že dlužník přestane splácet, banka jako seniorní (hlavní) věřitel zastavenou nemovitost prodá a první pokryje svou část nesplaceného úvěru. V případě, že reálná cena nemovitosti nepokryje celý dluh, na poskytovatele mezaninového úvěru ani jeho investory již nezbydou prostředky, z nichž uhradit ztráty.

(c) ilustrace: Designed by Freepik and Pixabay


ZAJISTĚTE SE NA BUDOUCNOST:
INVESTUJTE ONLINE


Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Kateřina Hájková
Copywriter

Mohlo by Vás zajímat

10. 5. 2024

Co si ohlídat při výběru investice do nemovitostí a developerských projektů

26. 4. 2024

Nejčastější chyby při podání daňového přiznání

12. 4. 2024

Odkládáte investování? Zbytečně přicházíte o své úspory.

21. 3. 2024

Jak zpracovat daňové přiznání v roce 2024?

Zajištěné investice

PREMIUM
Rodinné domy
Výnos p.a.
9 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
35 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2027.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
57,77 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(3. etapa)
Rodinné domy
Praha - Kolovraty
AKCE
Pozemky
Výnos p.a.
8,7 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2026.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
48,65 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Pozemky
Tábor
Bytový dům
Výnos p.a.
8,68 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
16 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 9. 2025.

Min. investice
10 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
24,10 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(2. etapa)
Bytový dům
Jablonec nad Nisou
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.