Rondablog

13. 3. 2023
2 minuty čtení

Daňové přiznání jako noční můra? Na co musí investoři včas pamatovat.

Období podání daňového přiznání může být oříškem pro leckterého investora. Nevyhnete se tomu ani když jste zaměstnancem s podepsaným růžovým prohlášením, kdy vaše jiné roční příjmy převyšují 6 000 Kč (za rok 2023 tato částka bude navýšena na 20 000 Kč).

Daňové přiznání jako noční můra? Na co musí investoři včas pamatovat. Reading Time: 2 minutes

V ostatních situacích jste povinni podat daňové přiznání v případě, že vaše roční příjmy nedaněné 15 % srážkovou daní přesahují částku 15 000 Kč (za rok 2023 bude částka povýšena na 50 000 Kč). Na co je třeba myslet a zahrnout do daňového přiznání?

V případě, že máte zainvestované finanční prostředky u RONDA INVEST, vztahuje se na vás danění dle §10 – Ostatní příjmy. Jedná se o příjmy v podobě veškerých splátek jistiny (tzv. vypořádání), výnosů z participací a ostatní příjmy jako jsou bonusy a ukončení participací, které byly skutečně připsány na účet investora v období od 1. 1. do 31. 12. 2022. Tyto příjmy je třeba v daňovém přiznání uvést, neboť do té doby nebyly zdaněny.

Na straně druhé stojí uplatnitelné výdaje – částka, za kterou jste participaci pořídili. Je zřejmé, že uplatnitelné výdaje vás začnou zajímat až v okamžiku, kdy skutečně dosahujete rozhodných příjmů.

Uplatnění výdajů na pořízení investice je, na rozdíl od např. prodeje nemovitosti, specifické. Tak jak příjmy z participací nastávají postupně v jednotlivých obdobích (letech), i uplatnění výdajů je do jisté míry postupné. Výdaje si v tomto případě můžete představit jako plný košík, ze kterého každý rok odebíráte určitou částku až do doby, kdy je košík prázdný. Uveďme si to na jednoduchém příkladu. V roce 2022 si pořídíte participaci za 100 tis. Kč. První příjmy máte až v roce 2023, konkrétně 10 tis. Kč. Za rok 2022 proto neuvádíte do daňového přiznání nic. V roce 2023 jako výdaje uvedete z vašeho košíku 100 tis. Kč pouze 10 tis. Kč. Oproti tomu vykážete příjmy v totožné výši. Víc není potřeba, jelikož rozdíl mezi příjmy a výdaji tak pro rok 2023 bude nula. Tím si zajistíte, že nezaplatíte žádnou daň. Pro další roky vám navíc zbývá v košíku ještě 90 tis. Kč, přičemž postupujete obdobně, jako v roce předešlém.

Kam a jak odvést daň z Ostatních příjmů?

Veškeré příjmy a uplatněné výdaje uveďte v Příloze 2 daňového přiznání. Pro participace použijte oddíl 2, ve sloupci 1 označte řádek jako „F (Jiné příjmy)“, následně vyplňte Participace RONDA INVEST, příjmy vyplňte do sloupce „Příjmy“ a uplatněné výdaje do sloupce „Výdaje“.

Součet všech ostatních příjmů a výdajů pak ještě nezapomeňte uvést na řádku 207 (příjmy) a 208 (uplatněné výdaje). V případě, že daňové přiznání vyplňujte elektronicky, tyto údaje se vyplní automaticky. Snadnější už to být nemůže.

Všeobecně platí jednoduchá poučka – jakmile výnosy z participací přesahují náklady na ně, povinnost přiznat daň se vám bohužel nevyhne. Pro více informací klikněte ZDE.


ZAJISTĚTE SE NA BUDOUCNOST:

INVESTUJTE ONLINE


Na jaká data si musíte dát pozor?

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2022 nezapomeňte finančnímu úřadu odevzdat do 3. 4. 2023 (osobně nebo poštou). V případě, že budete podávat přiznání online přes datovou schránku nebo prostřednictvím portálu Moje daně, máte lhůtu do 2. 5. 2023.  Ti, co své přiznání nechávají podat daňovým poradcem, mají lhůtu pro odevzdání prodlouženou až do 3. července 2023.

*Disclaimer: Článek obsahuje pouze všeobecné informace. Nejsme daňoví poradci a neposkytujeme daňové poradenství. Vaše daňové povinnosti se řídí zákonem o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. V případě nejasností doporučujeme, abyste své daňové povinnosti konzultovali se svým daňovým poradcem.

Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Nikola Spurná
Marketing Manager

Mohlo by Vás zajímat

12. 4. 2024

Odkládáte investování? Zbytečně přicházíte o své úspory.

21. 3. 2024

Jak zpracovat daňové přiznání v roce 2024?

19. 3. 2024

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) – jak funguje a je dostatečně atraktivní?

27. 2. 2024

Novinka pro zahraniční investory aneb RONDA INVEST anglicky

Zajištěné investice

Rodinné domy Ostrava
Výnos p.a.
8,844 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2026.

Min. investice
10 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
67,76 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Rodinné domy Ostrava
Ostrava
PREMIUM
Bytový dům
Výnos p.a.
8,99 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
22 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 28. 2. 2026.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
67,32 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(6. etapa)
Bytový dům
Praha - Vysočany
Pozemky
Výnos p.a.
7,5 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
27 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 7. 2026.

Min. investice
50 €

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
43,73 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(3. etapa)
Pozemky
Nitra (Mlynárce)
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.