Rodinný dům Kmetiněves - Středočeský kraj
Úspěšně
zainvestováno

Investujte do úvěru se zajištěním

Rodinný dům Kmetiněves - Středočeský kraj

 
Výnos p.a.
6,0233 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
54,55 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Již nelze investovat
Rodinný dům Kmetiněves - Středočeský kraj
Výnos p.a.
6,0233 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
54,55 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Rodinný dům Kmetiněves - Středočeský kraj
Již nelze investovat

Seznamte se s projektem

Tento úvěr RONDA INVEST poskytla české společnosti na financování výstavby rodinného domu v obci Kmetiněves, v okrese Kladno. Klient realizuje malý developerský projekt a plánuje po dostavbě dům prodat.

Seznamte se s úvěrovým klientem:

Úvěr byl poskytnut české společnosti na financování výstavby rodinného domu v obci Kmetiněves, v okrese Kladno. Část prostředků z úvěrů byla ponechána na splácení úroků z úvěru. Klient realizuje malý developerský projekt a plánuje po dostavbě dům prodat. Společník společnosti, který je zároveň spoludlužníkem úvěru, podniká v oblasti stavebnictví. Realizuje výstavby a rekonstrukce stavebních objektů, jakož i terénní úpravy. Prostředky na výstavbu domu jsou klientovi uvolňovány postupně v tranších, v závislosti na prostavěnosti.

Popis nemovitého zajištění:

 Zástavní právo k nemovitosti – rozestavěnému rodinnému domu včetně pozemku v katastrálním území Kmetiněves.

  • Rodinný dům bude zděný, po dokončení podsklepený, bude mít 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví. Dům bude dokončen včetně oplocení a terénních úprav.
  • Dům po dokončení má mít dispozici 5+1 s pracovnou, galerií a garáží. Celková užitná plocha domu včetně sklepu a garáže představuje 241,42 m2. Výměra pozemku je 600 m2.
  • Obec Kmetiněves se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kladno. Obec se rozkládá na obou březích Vranského potoka, který protéká jejím středem. V obci je dostupná základní občanská vybavenost – obecní úřad, mateřská a základní škola, hostinec. Ostatní občanská vybavenost je dostupná v okolních městech. Dopravní dostupnost veřejnou dopravou je zajišťována autobusovými linkami (do Velvar a Slaného) a nejbližší zastávka je vzdálena 250 m (cca 5 minut chůze). Obcí prochází také železniční trať, přičemž stanice je vzdálena přibližně 850 m (15 minut chůze) a vlaky zajišťují spojení do Slaného a Zlonic. Osobní automobilovou dopravou je dobře dostupná silnice I. třídy č. 16 s dobrou možností napojení na dálnice D7 a D8, které zajišťují spojení do Prahy. Centrum Prahy je vzdáleno přibližně 45 minut jízdy autem, což představuje přibližně 48 km.

Hodnota nemovitosti na základě posouzení nezávislého odhadce k 16. 8. 2021: 3 545 245 Kč, budoucí hodnota zajištění po dokončení: 11 000 000 Kč.

  • K úvěru je sepsán notářský zápis s uznáním dluhu a svolením k přímé vykonatelnosti.
  • K předmětu zajištění bude v průběhu výstavby domu zřízená vinkulace pojistného plnění k pojistné smlouvě.

Z čeho je úvěr splácen:

Zdrojem splácení úvěru jsou rezerva z načerpaného úvěru, příjmy ze stavební činnosti klienta a příjem z prodeje předmětu zajištění úvěru.

INFORMACE O ÚVĚRU
A ÚVĚROVANÉM KLIENTOVI

INFORMACE O ÚVĚRU
A ÚVĚROVANÉM KLIENTOVI

Výše poskytnutého úvěru:
6 000 000 Kč
Frekvence splácení úroků:
měsíčně
Frekvence splácení jistiny:
jednorázově v den konečné splatnosti úvěru
Platební morálka:
bezproblémová
Právní forma:
česká společnost s ručením omezeným
Počet ručitelů/spoludlužníků:
2
Účel využití:
výstavba rodinného domu, rezerva na splácení úroků z úvěru
Zdroje splácení:
Zdrojem splácení úvěru jsou rezerva z načerpaného úvěru, příjmy ze stavební činnosti klienta a příjem z prodeje předmětu zajištění úvěru.
Číselné označení úvěru:
0000000128
Objem z celkové výše Úvěru nabízený k Participaci:
6 000 000 Kč

INFORMACE
O ZAJIŠTĚNÍ

INFORMACE
O ZAJIŠTĚNÍ

Hlavní zajištění:
rodinný dům v obci Kmetiněves, okres. Kladno
Celková hodnota zajištění:
Hodnota zajištění k 16. 8. 2021: 3 545 245 Kč, budoucí hodnota zajištění: 11 000 000 Kč
LTV:
54,55%*
Lokalita:
Kmetiněves, okres Kladno
Notářský zápis:
ANO
Vinkulace pojistného plnění:
NE

Fotogalerie

ZOBRAZIT CELOU NABÍDKU

Jak to funguje?

Jak to funguje?

Nejčastější dotazy

Jak a kdy jsou vyplácené výnosy a původní investované finance?

Výnosy jsou uváděné v procentech p.a., tedy v celkové procentuální roční výši. Poměrnou část výnosů ale budete od RONDA IVNEST dostávat na svůj účet každý měsíc.

Spolu s registrací u RONDA INVEST vám je automaticky zřízený účet u společnosti PAYMONT, který bude sloužit jako váš investorský účet propojený s platformou. Na tento účet vám zároveň budeme připisovat výnosy i vracet investovanou částku, a vy z něj i na něj můžete libovolně provádět finanční transakce a převody kamkoliv potřebujete.

Původní investovaná se navrací vždy nejdéle s koncem splatnosti úvěru. Splatnost úvěru má každá participace uvedenou ve svém popisu. Ve výjimečných případech se může stát, že vám investici vrátíme o něco dříve před datem splatnosti, to když úvěrový klient splatí svůj dluh předčasně.
A v případě např. developerských úvěrů vám části jistiny vracíme už v průběhu investice.

Co když chci investovat v CZK i v EUR?

Můžete si zvolit projekty podle toho, zda chcete investovat v české koruně anebo v euru.

Obojí je možné, a díky účtu PAYMONT je to i velice jednoduché, můžete zde jednoduše a výhodně směnit jednu měnu za druhou.

Aktuální kurzy máte vždy po ruce, viditelné v internetovém bankovnictví.

Čím se zabývá společnost PAYMONT a k čemu slouží?

Společnost PAYMONT UAB, založena v roce 2020, je instituce elektronických peněz regulovaná Litevskou národní bankou s licencí č. 80, která umožňuje nabízet komplexní platební služby po celé EU.

Účet u PAYMONT je víceměnový, umožňuje okamžité směny měn bez skrytých poplatků, SEPA a SWIFT platby, a je přístupný online v podobě internetového bankovnictví.

Účet u PAYMONT zřídíme každému spolu s registrací u RONDA INVEST a slouží jako účet k vyplácení výnosů a navrácení investované částky ze sjednaných participací. Je propojený s platformou RONDA INVEST, takže v případě sjednání investice jsou z něj automaticky inkasovány vaše prostředky a je aktivována vaše participace. Zároveň na něj a z něj můžete libovolně provádět finanční transakce a převody na jakýkoliv jiný účet.

Vedení účtu je bezplatné, stejně jako většina služeb. Některé služby jsou zpoplatněné drobnými částkami, jak uvádí ceník.

Potřebujete poradit?

Nyní jsme online
VOLEJTE ZDARMA 800 023 099

Aktuální nabídka

PREMIUM
Bytový dům
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

8,7 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 10. 2024.

20 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

100 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

68,86 %
(6. etapa)
Bytový dům
Praha Vinohrady
Bytový dům
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

8,3 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 12. 2023.

10 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

10 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

56,90 %
(3. etapa)
Bytový dům
Praha 7
Činžovní dům
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

8,6 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 10. 2024.

22 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

10 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

65,24 %
(2. etapa)
Činžovní dům
Kralupy nad Vltavou
ZOBRAZIT CELOU NABÍDKU

Kam dál?

KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
20 000
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky. Noví investoři získají při investici v minimálním objemu 20 000 Kč bonus 1 000 Kč, který je vyplácen společně s prvním výnosem.