Činžovní dům - Praha 1
Úspěšně
zainvestováno

Investujte do úvěru se zajištěním

Činžovní dům - Praha 1 2.etapa

 
Výnos p.a.
7,0336 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
66,35 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Již nelze investovat
Činžovní dům - Praha 1
Výnos p.a.
7,0336 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
66,35 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

2.etapa
Činžovní dům - Praha 1
Již nelze investovat

Seznamte se s projektem

Seznamte se s úvěrovým klientem:

Úvěr byl poskytnut za účelem nákupu bytového domu, který se nachází v prestižní lokalitě v Praze na Vodičkově ulici. Cílem bylo byty odkoupit od 14 vlastníků a scelit vlastnictví. Klientem je již prověřený subjekt, kterému byly za účelem výkupu bytových a nebytových jednotek poskytnuty již 3 úvěry. Předchozí projekty klienta se rovněž nachází v centru Prahy.

K dalším projektům klienta patří realizace projektu zasíťování pozemků v blízkosti Karlových Varů. Jedná se o 11 parcel s předpokládanou výměrou 729 m2 až 887 m2 pro výstavu rodinných domů. 

Popis nemovitého zajištění:

1)     Zástavním právem k měšťanskému nájemnímu domu  

Nájemní dům se nachází v úzkém centru hlavního města Prahy v komerčně atraktivní lokalitě. Dopravní dostupnost veřejnou i osobní automobilovou dopravou je vynikající. V těsné blízkosti se nachází tramvajová zastávka Lazarská a Vodičkova, v docházkové vzdálenosti se nachází přestupní stanice metra linek „A” a „B” Můstek a stanice metra linky „B” Karlovo náměstí a Národní třída. Objekt je původně z roku 1815 a při pozdějších úpravách bylo přistavěno levé dvorní křídlo.

Trojpodlažní klasicistní stavba je situovaná na místě gotického objektu ze 70. let 14. století, z něhož se zachovaly klenuté sklepní prostory. Fasáda do ulice je hladká, členěná průběžnými římsami (nadokenní římsa prvního patra nesena konzolkami) a nárožní bosáží. Hlavní vstup je proražen na střední ose, po stranách jsou výkladce. Průčelní budova je kryta mansardovou střechou. Objekt prošel částečnými rekonstrukcemi v interiéru domu. Po rekonstrukci je také fasáda a střecha. Dům má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží + aktuálně nevyužívané podkroví s potenciálem půdní vestavby.

  •   Hodnota zajištění: 64 000 000 Kč

2) Zástavním právem k pozemkům v Karlovarském kraji

Stavební pozemky cca 8 km od centra Karlových Varů. Na základě studie je na pozemcích navrženo 11 parcel pro rodinné domy s výměrou 729 až 887 m2. Aktuálně je vydáno stavební povolení na vodovod a kanalizaci a na komunikace. Veškerá další občanská vybavenost – pošta, městský úřad, školská a zdravotnická zařízení jsou dostupná v blízkém okolí a v dobře dostupných Karlových Varech.

Hodnota zajištění: 10 000 000 Kč

3)    Zástavním právem v dalším pořadí (po zástavních právech zajišťujících dříve poskytnuté úvěry ze strany Ronda Invest a.s. dlužníkovi)

Činžovní dům sestávající z bytových a nebytových jednotek se nachází v řadovém činžovním domě, který má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Celkem se v domě nachází 6 bytových a 4 nebytové jednotky. Jednotky jsou dobře udržované a procházely nezávisle na sobě rekonstrukcemi (převážně v letech 2016 a 2020).

Samotný dům se nachází v úplném centru hlavního města v ulici, která ústí přímo na Václavské náměstí. Vzhledem k poloze v úzkém centru města se jedná o atraktivní lokalitu pro bydlení i krátkodobé ubytování a v těsné blízkosti je dostupná veškerá občanská vybavenost. Vynikající je i dostupnost veřejnou a osobní automobilovou dopravou. V docházkové vzdálenosti od domu se nachází přestupní stanice linek metra „A“ a „C“ Muzeum a linek „A“ a „B“ Můstek a také tramvajová zastávka Václavské náměstí.

  • Hodnota zajištění k 21. 7. 2021 činila 121 500 000 Kč (bez zohlednění zástavních práv zajišťujících dříve poskytnuté úvěry ze strany Ronda Invest a.s. dlužníkovi)

INFORMACE O ÚVĚRU
A ÚVĚROVANÉM KLIENTOVI

INFORMACE O ÚVĚRU
A ÚVĚROVANÉM KLIENTOVI

Výše poskytnutého úvěru:
60 500 000,00 Kč
Frekvence splácení úroků:
měsíčně
Frekvence splácení jistiny:
jednorázově ke dni konečné splatnosti
Platební morálka:
bezproblémová, čtvrtý úvěrový případ u RONDA INVEST a.s.
Právní forma:
česká společnost s ručením omezeným, bez negativních informací
Počet ručitelů/spoludlužníků:
1 právnická a 1 fyzická osoba
Účel využití:
Účelové prostředky určené ke koupi bytového domu v Praze 1 – Nové Město.
Zdroje splácení:
Zdrojem splacení úvěru jsou tržby z obchodu s kávou a baristickým zbožím, pronájem bytových jednotek a případný prodej bytového domu financovaného z předchozích úvěrů, jakož i realizace developerského projektu v Karlovarském kraji.
Číselné označení úvěru:
168
Objem z celkové výše Úvěru nabízený k Participaci:
60 500 000 Kč

INFORMACE
O ZAJIŠTĚNÍ

INFORMACE
O ZAJIŠTĚNÍ

Hlavní zajištění:
2 bytové domy na Praze 1, pozemky v Karlovarském kraji.
Celková hodnota zajištění:
k 22. 1. 2022: 195 500 000 Kč
LTV:
66,35 %
Lokalita:
Praha 1
Notářský zápis:
ANO
Vinkulace pojistného plnění:
ANO

Fotogalerie

ZOBRAZIT CELOU NABÍDKU

Jak to funguje?

Jak to funguje?

Nejčastější dotazy

Jak a kdy jsou vyplácené výnosy a původní investované finance?

Výnosy jsou uváděné v procentech p.a., tedy v celkové procentuální roční výši. Poměrnou část výnosů ale budete od RONDA IVNEST dostávat na svůj účet každý měsíc.

Spolu s registrací u RONDA INVEST vám je automaticky zřízený účet u společnosti PAYMONT, který bude sloužit jako váš investorský účet propojený s platformou. Na tento účet vám zároveň budeme připisovat výnosy i vracet investovanou částku, a vy z něj i na něj můžete libovolně provádět finanční transakce a převody kamkoliv potřebujete.

Původní investovaná se navrací vždy nejdéle s koncem splatnosti úvěru. Splatnost úvěru má každá participace uvedenou ve svém popisu. Ve výjimečných případech se může stát, že vám investici vrátíme o něco dříve před datem splatnosti, to když úvěrový klient splatí svůj dluh předčasně.
A v případě např. developerských úvěrů vám části jistiny vracíme už v průběhu investice.

Co když chci investovat v CZK i v EUR?

Můžete si zvolit projekty podle toho, zda chcete investovat v české koruně anebo v euru.

Obojí je možné, a díky účtu PAYMONT je to i velice jednoduché, můžete zde jednoduše a výhodně směnit jednu měnu za druhou.

Aktuální kurzy máte vždy po ruce, viditelné v internetovém bankovnictví.

Čím se zabývá společnost PAYMONT a k čemu slouží?

Společnost PAYMONT UAB, založena v roce 2020, je instituce elektronických peněz regulovaná Litevskou národní bankou s licencí č. 80, která umožňuje nabízet komplexní platební služby po celé EU.

Účet u PAYMONT je víceměnový, umožňuje okamžité směny měn bez skrytých poplatků, SEPA a SWIFT platby, a je přístupný online v podobě internetového bankovnictví.

Účet u PAYMONT zřídíme každému spolu s registrací u RONDA INVEST a slouží jako účet k vyplácení výnosů a navrácení investované částky ze sjednaných participací. Je propojený s platformou RONDA INVEST, takže v případě sjednání investice jsou z něj automaticky inkasovány vaše prostředky a je aktivována vaše participace. Zároveň na něj a z něj můžete libovolně provádět finanční transakce a převody na jakýkoliv jiný účet.

Vedení účtu je bezplatné, stejně jako většina služeb. Některé služby jsou zpoplatněné drobnými částkami, jak uvádí ceník.

Potřebujete poradit?

Nyní jsme online
VOLEJTE ZDARMA 800 023 099

Aktuální nabídka

PREMIUM
Stavební pozemky
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

9 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2025.

24 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

100 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

64,38 %
Stavební pozemky
Dolní Břežany
PREMIUM
Bytový dům
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

8,7 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 12. 2024.

19 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

100 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

46,58 %
(14. etapa)
Bytový dům
Praha - Vinohrady
Bytový dům
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

8,5 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 10. 2024.

17 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

1 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

42,72 %
(13. etapa)
Bytový dům
Praha - Vinohrady
ZOBRAZIT CELOU NABÍDKU

Kam dál?

KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
20 000
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky. Noví investoři získají při investici v minimálním objemu 20 000 Kč bonus 1 000 Kč, který je vyplácen společně s prvním výnosem.