Bytové domy - Děčín II
Úspěšně
zainvestováno

Investujte do úvěru se zajištěním

Bytové domy - Děčín II

 
Výnos p.a.
8,0925 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
60,43 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Již nelze investovat
Bytové domy - Děčín II
Výnos p.a.
8,0925 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
60,43 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Bytové domy - Děčín II
Již nelze investovat

Seznamte se s projektem

Seznamte se s úvěrovým klientem:

Úvěr byl poskytnut společnosti, která je součástí skupiny zkušeného developera. Ta v současnosti realizuje množství projektů v Ústeckém kraji, z toho dva v Děčíně. Účelem úvěru byl nákup bytového domu v Děčíně, který je situován v širším centru města. Záměrem klienta je kompletní rekonstrukce tohoto objektu.

Popis nemovitého zajištění:

1)     Zástavním právem ke koupenému bytovému domu v prvním pořadí  

Činžovní dům postavený v 1. polovině 20. století. Objekt se nachází na svažitém pozemku, je podsklepený a má 4 nadzemní podlaží a částečně obytné podkroví (levá část objektu má pouze 3 nadzemní podlaží). V 1. a 4. NP se nachází 2 bytové jednotky, ve 2. a 3. pak po 3 jednotkách a v podkroví 1 bytová jednotka a půdní prostory. V roce 2012 byla provedena výměna původních oken za plastová (směrem do vnitrobloku původní okna), nové hlavní rozvody kanalizace v suterénu, zrenovovaná koupelna v jednom z bytů. Ostatní prvky v původním stavu. V rámci rekonstrukce je plánována změna dispozic bytů a navýšení bytové plochy, která aktuálně činí 789,30 m2. V blízkosti domu se nachází veškerá občanská vybavenost.

2)    Zástavním právem ke 2 bytovým domům ve druhém pořadí

Dozajištění úvěru je ve formě zástavního práva v druhém pořadí ke dvěma zděným bytovým domům, které mají 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. Aktuálně probíhá celková rekonstrukce domů a v každém domě bude po rekonstrukci 14 bytových jednotek. Bytové domy se nachází v širším centru města. V okolí nemovitosti je dobře dostupná občanská vybavenost; supermarket, obchody, restaurace, nemocnice a školská a provozní zařízení. V okolí je dostupná také zeleň – lesopark.

Objekt je založený na betonových pásech s izolací a stropy jsou společně se schodištěm železobetonové. Střecha objektu je plochá. Okna jsou převážně plastová s izolačním dvojsklem. Aktuálně probíhá celková rekonstrukce obou objektů. Bytové jednotky ve 2. až 4. nadzemním podlaží disponují balkóny.

Součástí zajištění je i pozemek za bytovým domem, který bude sloužit pro vybudování parkovacích míst. V první fázi došlo k odkupu pozemku s garáží, která bude stržena a pozemek bude sloužit jako přístupová cesta k nově postaveným parkovacím stáním. Předmětem zajištění je i tento pozemek.   

Hodnota zajištění k 6. 5. 2022: 64 272 760 Kč

Z čeho je úvěr splácen:

Zdrojem splácení úvěru jsou další projekty klienta, mimo jiné i rozprodej nově zrekonstruovaného bytového domu v těsné blízkosti této koupené nemovitosti. Dojde-li k financování rekonstrukce ze strany RONDA INVEST, zdroj celkového splacení úvěru bude představovat rozprodej bytových jednotek, v jiném případě lze rovněž uvažovat o refinancování úvěru bankovním financováním.

 

INFORMACE O ÚVĚRU
A ÚVĚROVANÉM KLIENTOVI

INFORMACE O ÚVĚRU
A ÚVĚROVANÉM KLIENTOVI

Výše poskytnutého úvěru:
8 837 500 Kč
Frekvence splácení úroků:
měsíčně
Frekvence splácení jistiny:
jednorázově ke dni konečné splatnosti
Platební morálka:
opakovaný obchod u RONDA INVEST
Právní forma:
česká společnost s ručením omezeným, bez negativních informací
Počet ručitelů/spoludlužníků:
2 fyzické osoby a 3 právnické osoby
Účel využití:
nákup bytového domu v Děčíně
Zdroje splácení:
další projekty klienta, mimo jiné i rozprodej nově zrekonstruovaného bytového domu v těsné blízkosti této koupené nemovitosti
Číselné označení úvěru:
182
Objem z celkové výše Úvěru nabízený k Participaci:
8 837 500 Kč

INFORMACE
O ZAJIŠTĚNÍ

INFORMACE
O ZAJIŠTĚNÍ

Hlavní zajištění:
3x bytový dům v Děčíně, z toho 1x zástavní právo v prvním pořadí a 2x zástavní právo v druhém pořadí, hodnota zajištění k 6. 5. 2022: 64 272 760 Kč
Celková hodnota zajištění:
hodnota zajištění k 6. 5. 2022: 64 272 760 Kč
LTV:
60,43 %
Lokalita:
Děčín
Notářský zápis:
ANO
Vinkulace pojistného plnění:
ANO

Fotogalerie

ZOBRAZIT CELOU NABÍDKU

Jak to funguje?

Jak to funguje?

Nejčastější dotazy

Jak a kdy jsou vyplácené výnosy a původní investované finance?

Výnosy jsou uváděné v procentech p.a., tedy v celkové procentuální roční výši. Poměrnou část výnosů ale budete od RONDA IVNEST dostávat na svůj účet každý měsíc.

Spolu s registrací u RONDA INVEST vám je automaticky zřízený účet u společnosti PAYMONT, který bude sloužit jako váš investorský účet propojený s platformou. Na tento účet vám zároveň budeme připisovat výnosy i vracet investovanou částku, a vy z něj i na něj můžete libovolně provádět finanční transakce a převody kamkoliv potřebujete.

Původní investovaná se navrací vždy nejdéle s koncem splatnosti úvěru. Splatnost úvěru má každá participace uvedenou ve svém popisu. Ve výjimečných případech se může stát, že vám investici vrátíme o něco dříve před datem splatnosti, to když úvěrový klient splatí svůj dluh předčasně.
A v případě např. developerských úvěrů vám části jistiny vracíme už v průběhu investice.

Co když chci investovat v CZK i v EUR?

Můžete si zvolit projekty podle toho, zda chcete investovat v české koruně anebo v euru.

Obojí je možné, a díky účtu PAYMONT je to i velice jednoduché, můžete zde jednoduše a výhodně směnit jednu měnu za druhou.

Aktuální kurzy máte vždy po ruce, viditelné v internetovém bankovnictví.

Čím se zabývá společnost PAYMONT a k čemu slouží?

Společnost PAYMONT UAB, založena v roce 2020, je instituce elektronických peněz regulovaná Litevskou národní bankou s licencí č. 80, která umožňuje nabízet komplexní platební služby po celé EU.

Účet u PAYMONT je víceměnový, umožňuje okamžité směny měn bez skrytých poplatků, SEPA a SWIFT platby, a je přístupný online v podobě internetového bankovnictví.

Účet u PAYMONT zřídíme každému spolu s registrací u RONDA INVEST a slouží jako účet k vyplácení výnosů a navrácení investované částky ze sjednaných participací. Je propojený s platformou RONDA INVEST, takže v případě sjednání investice jsou z něj automaticky inkasovány vaše prostředky a je aktivována vaše participace. Zároveň na něj a z něj můžete libovolně provádět finanční transakce a převody na jakýkoliv jiný účet.

Vedení účtu je bezplatné, stejně jako většina služeb. Některé služby jsou zpoplatněné drobnými částkami, jak uvádí ceník.

Potřebujete poradit?

Nyní jsme online
VOLEJTE ZDARMA 800 023 099

Aktuální nabídka

PREMIUM
Stavební pozemky
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

9 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2025.

24 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

100 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

64,38 %
Stavební pozemky
Dolní Břežany
PREMIUM
Bytový dům
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

8,7 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 12. 2024.

19 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

100 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

46,58 %
(14. etapa)
Bytový dům
Praha - Vinohrady
Bytový dům
Výnos p.a.

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

8,5 %
Splatnost

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 10. 2024.

17 měsíců
Min. investice

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

1 000 Kč
LTV

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

42,72 %
(13. etapa)
Bytový dům
Praha - Vinohrady
ZOBRAZIT CELOU NABÍDKU

Kam dál?

KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
20 000
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky. Noví investoři získají při investici v minimálním objemu 20 000 Kč bonus 1 000 Kč, který je vyplácen společně s prvním výnosem.