Rondablog

21. 3. 2024
2 minuty čtení

Jak zpracovat daňové přiznání v roce 2024?

Období přiznání daní se všeobecně neřadí mezi ty nejoblíbenější, přesto se tomu nelze vyhnout. Výjimkou jsou zaměstnanci, jejichž jiné roční příjmy nepřesáhnou 20 000 Kč nebo OSVČ, kteří byli po celý loňský rok přihlášeni k paušální dani. Pojďme se tomu společně postavit čelem a mít splněno dříve, než vám bude lhůta pro odevzdání za rok 2023 nervózně klepat na dveře.

Jak zpracovat daňové přiznání v roce 2024? Reading Time: 2 minutes

Kdy, co a jak?

Daňové přiznání musí podat každý podnikatel, jehož roční příjmy nezdaněné 15% srážkovou daní přesahují nově za rok 2023 částku 50 000 Kč a zaměstnanci s podepsaným růžovým prohlášením, jejich jiné roční příjmy přesahují částku 20 000 Kč.

OSVČ jsou nově povinni podávat mimo jiné i daňové přiznání elektronicky skrze datovou schránku. Termín pro takové podání je stanovený do 2.5.2024. Základní papírové podání je nutné odevzdat do 2.4.2024 a pro rozsáhlejší přiznání, která řeší daňový poradce je lhůta prodloužená až do 1.7.2024.

Pro stanovení daňového základu, využití nárokovatelných slev na daních či odečitatelných položkách, daňový bonus za děti nebo, kdy se daně za loňský rok vrací, doporučujeme pročíst informace uvedené na stránkách Finanční správy.

Co vaše investice u Rondy a jejich zdanění?

Jelikož participace u Rondy spadají do skupiny kapitálových příjmů, které nejsou zdaněny při výplatě, je třeba je uvést v daňovém přiznání a daň z nich odvést. Je důležité chápat, z jaké částky ale daň musíte odvádět. Daň odvádíte pouze z příjmů participace ponížených o náklady vynaložené na získání těchto příjmů. Jedná se tak o veškeré splátky vypořádaní a výnosů z participací společně s bonusy skutečně připsané na účet investora v období od 1.1. do 31.12. daného zdaňovacího období. Od těch ale odečtete vstupní investovanou částku na tyto participace, pokud nastaly ve stejném období, nebo v předchozích obdobích nebyly uplatněny.

Datum jednotlivých plateb je v tomto ohledu vždy třeba zkontrolovat na výpisu z účtu a ten si pečlivě uschovat. Výnosy a vypořádání z participací za prosinec budete obvykle vykazovat až v následujícím roce, tj. v roce kdy jste je skutečně obdrželi na účet.

efektivní investování, kam investovat v roce 2024, chytré vydělávání

Kam a jak odvést daň z Ostatních příjmů?

Veškeré příjmy a uplatněné výdaje uvádíte v daňovém přiznání v rámci Přílohy 2. Pro participace na našich úvěrových pohledávkách použijte oddíl 2 a ve sloupci 1 označte řádek jako „F (Jiné příjmy)“, následně vyplňte Participace RONDA INVEST a.s., příjmy vyplňte do sloupce „Příjmy“ a uplatněné výdaje na dané období do sloupce „Výdaje“.

Součet všech ostatních příjmů a výdajů následně znovu hromadně uveďte na řádku 207 (příjmy) a 208 (uplatněné výdaje). V případě elektronického vyplňování daňového přiznání se tyto údaje vyplní automaticky.

Elektronické vyplňování je opravdu intuitivní a velmi rychlé. Každý z našich investorů navíc vždy s dostatečným předstihem obdrží podklady pro ještě snazší vyplnění přiznání ve svém profilu na Portálu Ronda.


ZAJISTĚTE SE NA BUDOUCNOST:
INVESTUJTE ONLINE


*Disclaimer: Článek obsahuje pouze všeobecné informace. Nejsme daňoví poradci a neposkytujeme daňové poradenství. Vaše daňové povinnosti se řídí zákonem o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. V případě nejasností doporučujeme, abyste své daňové povinnosti konzultovali se svým daňovým poradcem.

Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Nikola Spurná
Marketing Manager

Mohlo by Vás zajímat

12. 4. 2024

Odkládáte investování? Zbytečně přicházíte o své úspory.

19. 3. 2024

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) – jak funguje a je dostatečně atraktivní?

27. 2. 2024

Novinka pro zahraniční investory aneb RONDA INVEST anglicky

9. 2. 2024

Na nic nečekejte a fixujte si výnosy. Základní úroková sazba na 6,25 %.

Zajištěné investice

Rodinné domy Ostrava
Výnos p.a.
8,844 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 30. 4. 2026.

Min. investice
10 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
67,76 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Rodinné domy Ostrava
Ostrava
PREMIUM
Bytový dům
Výnos p.a.
8,99 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
22 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 28. 2. 2026.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
67,32 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(6. etapa)
Bytový dům
Praha - Vysočany
Pozemky
Výnos p.a.
7,5 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
27 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 7. 2026.

Min. investice
50 €

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze do projektu zainvestovat.

LTV
43,73 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(3. etapa)
Pozemky
Nitra (Mlynárce)
KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky.