Rondablog

16. 2. 2021
4 minuty čtení

Jak zdanit výnosy z investic?

Jako každý rok, musí i letos řada z nás podat daňové přiznání k dani z příjmů. Investujete? Pak se může týkat tato povinnost i Vás.

Jak zdanit výnosy z investic?

Doba daňových přiznání je tady a asi nikdo se na ni netěšil. Pokud jsou Vaše celkové ostatní příjmy dle §10 zákona o dani z příjmu (včetně všech příjmů z participací RONDA INVEST) za zdaňovací období vyšší než 6 000 Kč, máte i Vy povinnost podat daňové přiznání za rok 2020 a to do 1. 4. 2021. Lhůta pro zaplacení daně je taktéž 1. 4. 2021.

Pouze v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, se zákonná lhůta o tři měsíce prodlužuje a přiznání je tedy potřeba doručit finančnímu úřadu do 1. 7. 2021.

Pokud investujete u RONDY,připravili jsme pro Vás návod, jak výnosy z participací zdanit:

Za příjem participanta se považují veškeré splátky vypořádaní (jistiny) a výnosů z participací RONDA INVEST a taky veškeré další ostatní příjmy (bonusy, prodeje participací …) skutečně připsané na účet investora v období od 1.1. do 31.12. daného zdaňovacího období. Datum jednotlivých plateb si proto vždy prosím zkontrolujte na výpisu z účtu a výpisy z účtu si pečlivě uschovejte. Výnosy a vypořádání z participací za prosinec budete obvykle vykazovat až v následujícím roce, tj. v roce kdy jste je skutečně obdrželi na účet.

Uplatnitelným výdajem je částka, za kterou investor participaci pořídil. Výdaje si v daném roce můžete uplatnit jen do celkové výše příjmů ze všech participací v daném období, „nevyužité“ výdaje je samozřejmě možné „přenést“ a využít v následujících obdobích. Doporučujeme Vám vést si jednouchou evidenci o tom, v jakém období a v jaké výši jste počáteční investovanou částku použili jako výdaj pro daňové účely.

Participace generují stejný druh příjmů, proto lze kompenzovat a sečíst výdaje a příjmy ze všech participací v rámci jednoho zdaňovacího období.

Výdaje na pořízení participace není možné uplatnit v roce, ve kterém jste z ní ještě neobdržel žádný příjem. To se Vám může přihodit například v případě, že jste participaci pořídil v listopadu nebo prosinci.

Své příjmy a uplatněné výdaje uvedete nejdřív v Příloze 2 daňového přiznání. Pro participace použijete oddíl 2, doporučujeme ve sloupci 1 označit řádek jako „F (jiné příjmy) – participace RONDA“, příjmy vyplnit do sloupce 2 a uplatněné výdaje do sloupce 3. Součet všech vašich ostatních příjmů a výdajů pak ještě uvedete na řádku 207 (příjmy) a 208 (uplatněné výdaje). Jednoduchý vzor Přílohy 2 daňového přiznání investora, který v r. 2019 investoval 800 000 Kč a jeho příjmy z participací v daném roce činily celkem 408 831 Kč, najdete ZDE.  Z celkových výdajů 800 000 Kč si tento klient uplatní v r. 2019 částku 408 831 Kč a zbytek 391 169 Kč si může uplatnit v budoucnu.

________________

Všem našim klientům ulehčujeme práci a připravili jsme jim přehledný report jejich investic a výnosů, který jim poslouží jako podklad k vyplnění přiznání.

Pozn.: Společnost RONDA INVEST a.s. neposkytuje daňové poradenství a výše uvedené informace jsou pouze informativní a nezávazné. O daňových aspektech participací se případně poraďte se svým daňovým poradcem. 

Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Kateřina Hájková
Copywriter

Mohlo by Vás zajímat

17. 5. 2023

Vláda představila nová pravidla stavebního spoření

10. 5. 2023

Portál Ronda v novém kabátu

5. 5. 2023

Jak vyzrát na trh alternativních investic

Zajištěné investice

PREMIUM
Stavební pozemky
Výnos p.a.
9 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2025.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
64,38 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Stavební pozemky
Dolní Břežany
PREMIUM
Bytový dům
Výnos p.a.
8,7 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
19 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 12. 2024.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
46,58 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(14. etapa)
Bytový dům
Praha - Vinohrady
Bytový dům
Výnos p.a.
8,5 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
17 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 10. 2024.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
42,72 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(13. etapa)
Bytový dům
Praha - Vinohrady

Kam dál?

KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
20 000
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky. Noví investoři získají při investici v minimálním objemu 20 000 Kč bonus 1 000 Kč, který je vyplácen společně s prvním výnosem.