Rondablog

5. 5. 2023

Jak vyzrát na trh alternativních investic

Pády bank, rostoucí ceny energií a přetrvávající válka na Ukrajině – žijeme ve velmi nejisté době. Přesto není třeba ztrácet naději, i z této situace lze vytěžit maximum. V době, kdy konvenční způsoby investování do akcií, či dluhopisů vykazují velmi volatilní hodnoty, je vhodný čas na diverzifikaci portfolia o alternativní investování. Znáte výhody investování do soukromého nebo rizikového kapitálu, zajišťovacích fondů, řízených termínových obchodů, derivátových kontraktů, nemovitostních fondů, umění, starožitností a dalších komodit? Základní poučka zní jasně, cokoliv je lepší než své peníze nechat požírat inflací na spořícím účtu. Přečtěte si celý rozhovor s Lukášem Blažkem, Obchodním ředitelem společnosti RONDA INVEST, který se s námi pobavil na téma, jak zbohatnout díky alternativnímu investování.

Jak vyzrát na trh alternativních investic

Existuje dnes mnoho netradičních způsobů alternativního investování, můžete nám je přiblížit?

Nejdříve by bylo vhodné sjednotit si chápání pojmu „Alternativní investice“. Jde o investování peněz do aktiv, jejichž hodnotu tvoří jejich vzácnost. Jejich množství je omezené a v čase významně neroste. Jedná se např. o umělecké předměty, starožitnosti, známky, mince, zlato a drahé kovy, sběratelské automobily, archivní vína, výběrové whisky, investice do start-upů, umělé inteligence apod. Rozhodně se tedy pohybujeme v netradiční formě investování. Úspěch v podobě zisku je zde nepoměrně složitější než u investování do cenných papírů. Alternativní investice však do investičního portfolia neopomenutelně patří.

Pojem alternativní investování je velmi široký pojem. Je něco, co je pro všechny společné? Pro koho je alternativní investování vhodné?

Pro všechny alternativní investiční příležitosti je společná již zmíněná omezenost konkrétního aktiva a dále fakt, že by alternativní investiční nástroje v portfoliu investora neměly přesáhnout 10 %. Pro každého investora bude lákavá jiná oblast z širokého spektra příležitostí, většinou odvozená od osobních zájmů a preferencí. Vždy je navíc nutné vycházet z konkrétní situace daného investora. Vzít v potaz jeho současné investiční portfolio, cíle, kterých chce s penězi dosáhnout ale také míru rizika, kterou je ochoten podstoupit.

Je tudíž důležité, aby si investor vybral oblast, která mu je blízká a alespoň částečně se v daném aktivu vyznal. Např. fanoušek do automobilů investuje do fondu kvalifikovaných investorů, který nakupuje historická vozidla, milovník umění může investovat do obrazů apod. Stejně jako u tradičních investičních nástrojů, i zde platí pravidlo „neinvestovat do něčeho, čemu nerozumíme“. Je určitě příhodné vybudovat si investiční portfolio na standardních možnostech (OPF, akcie, dluhopisy, certifikáty…) a až následně rozšiřovat svůj majetek pomocí alternativních investic.

Je na přesyceném investičním trhu prostor pro růst alternativních investičních příležitostí?

Vycházejme z toho, proč jsou alternativní investice tak populární. Prvním faktorem je často omílaná inflace. Investoři se snaží hotovost a likvidní investice chránit před znehodnocením a začínají je přesouvat do aktiv, která lze označit za protiinflační. Druhým argumentem je úsilí investorů připravit se na potenciální krizi, neboť vzácnost alternativních investic činí jejich hodnotu imunní vůči krátkodobým výkyvům na trzích. Posledním důvodem je nepochybně snížení rizika plynoucího z diverzifikace investičního portfolia.

Ve chvíli, kdy standardní investiční instrumenty ani zdaleka nepokrývají inflaci, roste zájem o alternativní investování. Klienty obecně táhne vysoký výnos, alternativní investování si tedy získávají náklonnost spíše než v období konjunktury.

Kde se na investičním spektru nachází bitcoin, NFT, podílové a nemovitostní fondy?

Jedná se o dva protipóly alternativního investování. Otevřené podílové fondy, zejména nemovitostní fondy, jsou využívány větším zastoupením běžných investorů. Měly by tvořit základ investičního portfolia, samozřejmě dle investičního profilu každého investora. Oproti tomu kryptoměny a NFT (non-fungible token) – speciální třída kryptoaktiv – jsou v pravém slova smyslu skutečnou alternativou s vysokou mírou podstupovaného rizika.

Pro koho je zejména vhodné investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi? Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody?

Troufám si říci, že vlastně pro každého. „Investor začátečník“ si může tento nástroj osahat i s malými vstupními částkami a postupně své finance začít zhodnocovat. Zkušený investor, který již aktivně využívá širšího množství investičních produktů může investováním do úvěrů vhodně diverzifikovat vybudované portfolio.

Výhodou je zmíněná diverzifikace, a to jak mezi jednotlivými investičními nástroji, tak napříč úvěry zajištěnými odlišnými nemovitostmi. Nevýhodou je samotný fakt, že se jedná o investici, která je vždy spjata s určitou mírou rizika. Míra rizika je ale zejména u našich P2B úvěrů snížena na minimum vzhledem k zajištění nemovitostmi doprovázeného důkladným přezkoumáním bonity dlužníka.


ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Ať už se tedy rozhodnete rozšířit své portfolio směrem do investičního zlata, alkoholu, podílových fondů nebo P2B platforem je zvážit výši výnosu, rizika a úroveň likvidity a porovnat ji se svými investičními cíli.

Líbil se Vám tento článek?

Kateřina Hájková
Autor:
Nikola Spurná
Marketing Manager

Mohlo by Vás zajímat

17. 5. 2023

Vláda představila nová pravidla stavebního spoření

10. 5. 2023

Portál Ronda v novém kabátu

21. 4. 2023

Jak přistupovat k investování při vysoké základní úrokové sazbě ČNB

Zajištěné investice

PREMIUM
Stavební pozemky
Výnos p.a.
9 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
24 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 5. 2025.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
64,38 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

Stavební pozemky
Dolní Břežany
PREMIUM
Bytový dům
Výnos p.a.
8,7 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
19 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 12. 2024.

Min. investice
100 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
46,58 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(14. etapa)
Bytový dům
Praha - Vinohrady
Bytový dům
Výnos p.a.
8,5 %

Výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál. Udává rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi.

Příklad:

Investujete 10 000 Kč s výnosem 10 % p.a. Výnosy vám budeme vyplácet v poměrné výši každý měsíc, za rok na výnosech získáte celkem 1 000 Kč.

Splatnost
17 měsíců

Splatnost udává závazné datum, do kdy bude úvěr splacen a kdy končí vaše investice.

Po tomto datu zašleme na váš účet spolu s posledním výnosem i původní investovanou částku.

Tato investice má splatnost 31. 10. 2024.

Min. investice
1 000 Kč

Minimální investice udává nejnižší možnou částku, kterou lze
do projektu zainvestovat.

LTV
42,72 %

LTV = Loan to Value
(v překladu „úvěr k hodnotě“)

LTV udává poměr hodnoty nemovitosti k hodnotě úvěru. Čím je nižší LTV, tím je vyšší zajištění.

Výpočet LTV = výše úvěru / odhad tržní ceny × 100

(13. etapa)
Bytový dům
Praha - Vinohrady

Kam dál?

KALKULAČKA
KOLIK CHCETE INVESTOVAT?
20 000
NA JAK DLOUHO?
24 měsíců
PŘI VÝNOSU
9 % p.a.
OČEKÁVANÝ VÝNOS

Výpočet kalkulačky vychází z modelového příkladu investice do jednorázově splatného úvěru (celá jistina splatná na konci splatnosti úvěru). Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně a kalkulačka nepočítá s jejich reinvestováním. Reálné zhodnocení investice se může od modelového příkladu lišit. Jedná se o hrubý výnos, který podléhá zdanění. U RONDY INVEST neplatíte žádné vstupní poplatky ani žádné pravidelné poplatky. Noví investoři získají při investici v minimálním objemu 20 000 Kč bonus 1 000 Kč, který je vyplácen společně s prvním výnosem.